Første bukken i 2020

Bukkejakt trekning

Resultatet av kveldens trekningsmøte. 2022

Publisert: 08. august 2022 kl. 08.45

Sist oppdatert: 08. august 2022 kl. 08.46

bukkejakta 22.jpg
ordinærjakta 22.jpg

 

Trekningene bukkejakt første uke. Jegere er pålagt å kontakte den eller de som de skal dele terreng med! Dette både på grunn av sikkerhet, og for ikke å forstyrre hverandre!

Den som er trukket først i terrenget, står oppført først i rubrikken for jaktdagen, og har førsterett til å velge plassering i terrenget. Nummer 2 på lista samme dag samme terreng, har andre prioritet, den evt tredje på lista har følgelig tredje prioritet.

Det er IKKE tillatt å bevege seg i de deler av terrengene andre jegere har plass, dersom dette ikke er uttrykkelig avtalt med øvrige jegere!!

Det er heller ikke tillatt å bytte terreng med andre bukkejegere.

Dersom man ikke skal benytte sin trukne jaktdag, ta kontakt med de man skulle delt terreng med, og gi beskjed. Plassen kan ikke overlates til noen andre. Gi også beskjed til jaktutvalget tlf 9957 9432.

Her er telefonlista over bukkejegerne. Ta kontakt med hverandre i god tid før jaktdagen, og gjør sikre avtaler!!

Stian Tønnessen 9074 5060

Jan H Karlsen 9028 5110

Jon Ivar Moseid 9020 0294

Kjetil Finmark 9069 8846

Bredo Hansen 4581 2821

Alexander Refvem 9053 9163

Mattis Lorentzen 9412 9093

Per Erik Jordgrav 9922 5740

David Kise 4653 3067

Daniel Olsen 4125 5739

Martin Almås 9518 5421

Trond Thomassen 9016 1367

Cato Knudsen 4520 1628

Torstein Strømmen 9041 7778

Thomas Pettersen 9385 4811

Mads Nygaard 9209 3914