5 nye år med introjakt på det Grønnestykket

Bamble jeger og fiskerlag har fått ny avtale med Bamble kommune for storviltjakta på Grønne stykket. Kontrakten løper videre fra 2023, noe som betyr at foreningen har dette tilbudet fram til og med sesongen 2027.

Publisert: 22. februar 2023 kl. 19.00

Sist oppdatert: 30. mars 2023 kl. 19.33

For BJFL er det gode tilbud til våre medlemmer, fellesskap mellom medlemmene, og tilbud til nye, som er hovedmål. Vi er svært takknemlige for at Bamble kommune har gitt oss fornyet tillit i kommunens skog. Storviltjakta på Grønne stykket er bundet helt opp i at det skal drives opplæring, også kalt introjakt, og vi har dermed et ganske unikt tilbud i Norge! Det er få, om noen i det hele tatt, som kan tilby opplæringsjakt etter hjort og elg organisert på denne måten. Fire fulle jakthelger med profesjonell jaktutøvelse som ren lagsjakt, der interesserte av begge kjønn og alle aldersgrupper, får hjelp av drevne jaktledere, hundefører og veiledere i spennende jakt etter elg og hjort i Bamble-skogene.

opplæhunt3.jpg

 

Jaktdagene er organisert med flere drev ved hjelp av hunder hver jaktdag, og felles samlinger mellom drevene i egen gapahuk i terrenget, der det spises, drikkes kaffe og utveksles erfaringer fra dagen, ispedd en og annen god jakthistorie. Deltakerne i opplæringsjakta får trekke poster til hvert drev, og får følge av en erfaren veileder på post.

opplæhunt2.JPG

 

Til alt overmål kan vi også tilby deltakerne overnatting på flotte hytter i jaktterrenget! Noen bedre?

Tilbudet med opplæringsjakt i denne skalaen ble først gjennomført i 2017 som et prøveår, før vi fikk en femårig kontrakt fra året etter. Nå har vi fått fornyet for fem nye år, noe som gir en kontinuitet i vårt foreningsarbeide, slik at vi fortsatt kan satse målrettet på dette viktige tilbudet til både ungdom og voksne av begge kjønn.

Jakthelgene for sesongen 2023 vil bli annonsert seinere. Har DU lyst til å delta som opplæringsjeger, eller vil du være med som trygg veileder? Følg med på våre nettsider, og meld fra til oss når årets tilbud legges ut.

Videoen viser en nærgående hjortekolle midt i terrenget, filmet fra viltkamera som står plassert på en av de faste postene.