Innkalling til Årsmøte i Bamble jfl med Agenda

Bamble jfl avholder sitt årsmøte , onsdag 22/2 kl.18. På Lasses Cafe på Rugtvedt . Så sett av datoen nå.Etter årsmøte serveres det gryterett, denne middagen har en liten egenandel og påmelding. Se lengre ned på siden.

Publisert: 15. februar 2023 kl. 17.48

Sist oppdatert: 15. februar 2023 kl. 18.13

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Leder@bjfl.no   og må være styret i hende senest 8 februar.

 

 

Agenda :

1. Konstituering av møte 

  Godkjenning av innkalling

  Godkjenning av dagsorden

  Godkjenning av forretningsorden

  Valg av ordstyrer

  Valg av sekretær/referent

  Valg av tellekorps 

  Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll  

2. Årsmeldinger fra siste kalender år.   

3. Revidert regnskap fra siste kalender år   

4. Innkommende saker med styrets forslag til vedtak

5. Andre saker som styret har ført opp til dagsorden

6. Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett

7. Styrets forslag til kontingentnivå  

8. Valg av styre i henhold til §8   

9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov    

10.Valg av valgkomité på tre medlemmer

11. Valg av revisor  

 

 

Årsmøtemiddag,

Hvis du ønsker å delta på middagen etter møtet, da må du melde deg på til Hans Kristian på tlf / sms til 90619986 eller epost innen Søndag 19 februar. Pris 100 kr.

Bindende påmeling.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Styret i Bamble jfl