Årsmøte 22 februar med protokoll

Årets årsmøte ble gjennomført på Lasses Cafe . 21 fremøtte var tilstede.

Publisert: 26. februar 2023 kl. 11.41

Sist oppdatert: 01. mai 2023 kl. 18.22

Møte ble ledet av leder HAns Kristian Halvorsen. Det ble behandlet årsmeldinger og virksomhetsplan, samt budsjett og regnskap og valg til styre og utvalg.

Bamble jfl styre for 2023 er som følge:

Leder : Hans Kristian Halvorsen
Nestleder: Trond Thommassen
Sekretær: Jon Ivar Moseid
Kasserer: Torstein Strømmen
Styremedlem : Mads Nygaard

Leder jaktutvalget : Kyrre Fjeldvik
Leder fiskeutvalget: Pål Åge Slåen
Leder Skytebaneutvalget :Eskil Reite 
Leder Ungdomsutbalget (: David Kise
Utvalgsmedlemmene er vara til styret, med møteplikt.

Møtet ble avsluttet med middag for de som hadde meldt seg på dette. 

Foreningen utnevnte også en rekke personer med NJFF innsatsmedalje, for deres arbeid i foreningen. 

333737591_935216694172477_1962890071749070236_n.jpg
innsatsmedalje mottagere 2023

 

Møtet ble hevet 19.50. 
 

Protokoll fra årsmøte