Alt om årsmøte 29 februar 2024

Agenda for møte. Info om innkomne forslag og info om Årsmøtemiddagen. Sted :På Frivillighetsentralen på Stathelle. Falkåsveien 8,3960 Stathelle.

Publisert: 06. februar 2024 kl. 22.22

Sist oppdatert: 06. februar 2024 kl. 22.43

 

Agenda:

1. Konstituering av møte 

  Godkjenning av innkalling

  Godkjenning av dagsorden

  Godkjenning av forretningsorden

  Valg av ordstyrer

  Valg av sekretær/referent

  Valg av tellekorps 

  Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll  

2. Årsmeldinger fra siste kalender år.   

3. Revidert regnskap fra siste kalender år   

4. Innkommende saker med styrets forslag til vedtak

5. Andre saker som styret har ført opp til dagsorden

6. Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett

7. Styrets forslag til kontingentnivå 

8. Valg av styre i henhold til §8   

9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov    

10.Valg av valgkomité på tre medlemmer

11. Valg av revisor 

12. Utnevnelse Æresmedlem

 

Forslag må være inne før15.02.

Bindene påmelding til middag årsmøte pris kr 100 før 26.02  til [email protected]

 

mvh  Styret i Bamble jfl