Vel blåst årsmøte.

Årsmøte ble avholdt på Frivillighetssentralen på Stathelle. Torsdag 29/2.

Publisert: 03. mars 2024 kl. 09.41

Sist oppdatert: 03. mars 2024 kl. 09.42

 

31 medlemmer var fremmøtte på årsmøte. Årsmøtet ble glimrende gjennomført og gikk rolig og greit for seg. 

Kort referert var det lite bemerkninger til driften av laget, men det ble stilt spørsmål om aktiviteten på fiskefronten, om man jobber noe med kultivering av fiskevannene våre. Årsmøte fikk høre om historie tilbake om når dette arbeidet var en stor aktivitet i foreningen. Styret er enig i at arbeidet er forsømt, men ikke glemt. Det står på ressurser og folk til å drive dette. Men styret er helt klar på at hvis det er noen som ønsker å starte mer med dette arbeidet, vil styret kunne bistå med sitt. Foreningen fokusområde de siste årene har selvsagt vært å bygge skytebane og drive opplæring. 
Det var ett innkomment forslag fra styret - Dette omhandler en justering av reglene rundt dugnadspoeng. Dette vil bli omtalt i en egen artikkel. 

Ellers kunne kassere fortelle om en økt omsetning. Både i utgifter, men også i inntekter. Bjfl gikk med ett flott overskudd i 2023.

423686911_365622206294138_7626374180441767124_n.jpg
årsmøte 2023

Valg.

Nestleder Trond Thomassen takker for seg etter 14 år i styret. Han ønsker å vie mer tid til arbeidet på Stillinga. Takk for innsatsen og lykke til videre i arbeidet på skytebanen.

Mangeårig leder av jaktutvalget John Kyrre Fjedvik ønsket også å gi stafett pinnen videre. Han kommer til å fortsatt være engasjert i det Grønnestykket - både med hyttene og utleie av disse. 

Når disse trer av, må de selvsagt bli erstattet. Valgkomiteen har gjort en kjempeinnsats. Det eneste som manglet var sekretær, nåværende sekretær Jon Ivar Moseid ble valgt inn som nestleder i foreningen. Men årsmøtet gav styre fullmakt til å fylle vervet. Det brukte styret bare en time på, da Carl A Behrens under middagen sa seg villig til å bli lagets sekretær.

Vi har også styrket barne- og ungdomsutvalget med en person. Hanne Thorsdalen komme inn som ett frisk pust i denne gruppa.
Anette Nilsson kommer inn i styret som kvinnekontakt. Så det gleder vi oss til å få litt sving på dette arbeidet.

Ny leder av jaktutvalget. Thomas Pettersen trer opp som leder i dette utvalget, etter flere perioder som medlem.
 

De nye medlemmene i styret vil bli mer utførlig presentert på nettsidene våre i tiden før påske.

Møtet ble avsluttet med å utnevne 3 nye æresmedlemmer i foreningen. Se egen artikkel.
Foreningen har fra før 2 æresmedlemmer. Omar Eriksen og Runar Rugtvedt.
Men nå har de fått følge av 
Jan Kjell Rugtvedt, Trond Erik Thomassen og John-Kyrre Fjeldvik.

Møtet ble avsluttet med middag for de som hadde meldt seg på.
 

Styret takke for fremmøte og ser frem for ett nytt år med nye muligheter i Bamble jfl.