Vi har fått tre nye æresmedlemmer.

På årsmøtet 29/2 fikk Bamble jfl tre nye æresmedlemmer.

Publisert: 03. mars 2024 kl. 10.13

Utnevnelsen ble gitt til de tre medlemmene med lang fartstid i foreningen vår. De har vært aktive i foreningen over svært mange år. De har hatt lange perioder med ulike verv og ansvarsoppgaver.
Foreningen har fra før 2 æresmedlemmer, Runar Rugtvedt og Omar Eriksen. Så nå er det blitt 5 i denne eksklusive gruppa.


Årsmøtet tilsluttet seg til utnevnelsen av æresmedlemmene med applaus og stor begeistring.

 

Æresmedlem Jan Kjell Rugtvedt for mangeårig innsats i styret, som revisor og aktiv i dugnadsarbeidet på det nye skyteanlegget. Jan Kjell har også takket ja til å være med som revisor videre.

 

Æresmedlem Trond Erik Thomassen for den mangeårig innsats i styret hele 14 år og en enorm mengde dugnadsarbeid på det nye skyteanlegget. Trond Erik takker for seg i selve styret som nestformann, men kommer til å være aktiv på Stillinga fremover.

 

Æresmedlem John Kyrre Fjeldvik for mangeårig innsats i styret, oppsyn og en enorm innsats på våre hytter spesielt på det Grønnestykket.  John Kyrres plan for det Grønnestykket er helt formidabel. Hyttene blir bedre og bedre sesong for sesong.