Fiske

Glad i å fiske? Bamble JFL har spennende tilbud til deg!

Fiske i BJFL

Som medlem i Bamble jeger og fiskerlag har du fiskerett i store deler av kommunen. En rekke mindre vann, i tillegg til store deler av det fiskerike vannet Langen som ligger mellom Kilebygda og Rørholt.

Langen har både ørret, abbor (tryte) og røye, har svært beskjeden trafikk av båter og folk. Her hersker den store freden og idyllen mesteparten av året!

Langen har også en utrolig vannkvalitet, noe av det reneste man kan finne, og det er fine plasser på øyer og langs land hvor man kan dra på turer ved hjelp av båten.

Fiskekort er påbudt i våre vann. Dette kan du kjøpe gjennom Inatur (søk opp fiske Bamble jeger og fiskerlag). Kortet skal forevises ved kontroll av Oppsynet. Medlemmer skal kun dokumentere medlemskap.

Kortet dekker store deler av vannet Langen, samt en rekke andre fiskevann i kommunen. Nøyaktig kart finnes i hyttene, og som en egen link nederst på vår fiskekortside på Inatur.

I hytta på Tangane finnes en rekke riss av storfisk som er tatt her. Det lurer diger ørret og abbor under overflaten, her kan alt skje under en fisketur!

Melder du deg inn i Bamble JFL får du redusert pris på hytteleie, du har fiskekort inkludert i medlemskortet, du kan fiske med garn i Langen når du leier hytte.

Våre hytter kan leies gjennom Inatur. Du er da like ved Langen. Ved hytteleie kan du kjøre inn til parkeringsplass på Grønne stykket, der hyttene ligger. Du får da også tilgang på båter med eller uten motor, som hører til hyttene.

Alle henvendelser til koordinator for hyttene, John Kyrre Fjeldvik, tlf 9957 9432, evt mail kyrre.fjeldvik@gmail.com