Prestegårdskogen

Terrenget ligger ved Bamble Kirke, på begge sider av E-18. Prestegårdskogen er delt i tre teiger, Prestegården Nord, Sør og Øst. Totalt er disse på ca. 2400 mål. det er jakt på rådyr, bever og småvilt.

Publisert: 15. juli 2021 kl. 21.58

Sist oppdatert: 27. mars 2023 kl. 19.21

Det er tillatt med inntil to jegere pr. terreng. Drivere er å betrakt som jeger og må innmeldes. I Prestegården Øst er det ikke tillatt med hund, og kun de jegere som har vært med på grenseoppgang før jaktstart, kan jakte her. Merk at det kan bli noen grensejusteringer før jakt. Kartet oppdateres da.

 

Det er tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng. En hund pr.jeger. For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte.

Av sikkerhetsmessige grunner, og av hensyn til turfolk/publikum, er det  ikke tillatt med fuglejakt i Prestegårdsskogene.  

 

 

Kart Prestegårskogen Nord

Kart Prestegårskogen Sør

Kart Prestegårskogen Øst

Kommer 2023

Kommer 2023

Kommer 2023