Rafnes 1 og 2

Terrenget ligger ved Herre og er delt i to teiger, Rafnes 1 og Rafnes 2. Til sammen utgjør terrengene ca. 5.000 mål. Det er jakt på småvilt, bever og rådyr.

Publisert: 15. juli 2021 kl. 21.47

Sist oppdatert: 27. mars 2023 kl. 19.23

Det er tillatt med inntil tre jegere pr. terreng. Drivere er å betrakte som jeger og må innmeldes. Harejegere har mulighet til å reservere Rafnes I til harejakt ved ledig kapasitet, men må dele terrenget med andre jeger som ønsker å jakte hare i samme tidsrom. 

Det er tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng, en pr.jeger. For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte. 

For å komme til terrengene, kjør til toppen av Rafnesbakken (RV353) mellom Rafnes og Herre. Parker på sidevei rett etter avkjørsel og følg bomvei opp bakke mot høyre. Etter å ha passert bommen, er du inne i terrenget. 

Inngang til terrengene også ved hjelp av båt, eller via vei mot Hofstein/Flåte. Parker ved bom og gå bomveien ned til Rafnes 2-terrenget i retning Trettebekk. Vær nøye med jaktgrensene!

 

Kart Rafnes 1

Kart Rafnes 2

Kommer 2023

Kommer 2023

Kommer 2023