Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

​​​Sauherad JFF har ikke noen aktiviteter innen skyting per i dag, men samarbeider med Sauherad Skytterlags jaktskytterklubb som også er tilknyttet NJFF og som tilbyr elgbaneskyting hver tirsdag fra april til september og innendørs trening med 22 (salong) tirsdager fra januar til elgbaneskytinga starter. SSJSK holder til på baneanlegget til Sauherad Skytterlag på Nordagutu.