Protokoll fra årsmøte 2021

Publisert: 15. mars 2022 kl. 13.18

Sist oppdatert: 26. april 2022 kl. 11.59

Her følger signert protokoll for årsmøte 2021 for Eidanger Jeger- og fiskerlag.

Protokoll Årsrapport EJFL 2021 med regnskap