Velkommen til årsmøte for Eidanger jeger og fiskerlag

Publisert: 23. januar 2022 kl. 12.36

Sist oppdatert: 23. januar 2022 kl. 14.04

Dato: Onsdag 23. februar 2022 kl. 18:00

Sted: Lillegårdseter Skyteanlegg – Årsmøte avholdes ute

Dagsorden

 • Åpning og framlegging av dagsorden
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Valg av tellekorps
 • Årsberetninger fra utvalgene
 • Regnskap 2021
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan 2022
 • Fastsetting av kontingent
 • Budsjett 2022
 • Valg 

 

For å være stemmeberettiget må medlemsavgift til EJFL være betalt for 2022.

Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøte.

Med forhold om koronarestriksjoner.

Med vennlig hilsen styret i Eidanger jeger og fiskerlag.