Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Leder av fiskeutvalget: Jan Erling Ødegård, 41676405, jan.odegaard@ibka.no