Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Hundeutvalget i EJFL består av Petter Hovet, Eddie Moljord, Alf Einar
Kvernberg og Øyvind Ranheim.

Utvalget vil legge til arrangere temakvelder, sporkurs og prøver.
Følg med på kalender for mer informasjon om datoer og type arrangement.

For spørsmål, kontakt Petter Hovet, tlf: 908 36 749.

Referater hundeutvalg

Referat Hundeutvalget 23.03.2023

Referat EJFL Hundeutvalg 05.11.2020.pdf
Referat EJFL hundeutvalg 24.08.2020.pdf