Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt i våre terreng må ha bestått jegerprøve, ha betalt den årlige jegeravgiften til staten og medlemskap i Eidanger Jeger- og fiskerlag.

Eidanger Jeger- og fiskerlag disponerer jaktterreng med hytter i Fyresdal, Nissedal og Langangen.