Kåre Hovden

Aktivitetar

Dei fleste aktivitetane retter seg mot barn til døme Fiskesommar og fisketurar med Småskulen og Mellomtrinnet.

25. Juni 2022 gjennomførte me vår årlege meitefiskekonkurranse. 

I 2022 hadde me ikkje Fiskesommer.

22. August 2021 kl. 14.00 til 16.00 blei det arrangert Fiskesommer for barnefamiliar.

Juni 2022 var me på fisketur med Småskulen ved Åmot skule i Hyllandshylen. 

I august 2022 var me på fisketur med dei eldste i Åmot barnehage i Hyllandshylen.