Jakt

Me har ikkje noko jakt å tilby per dags dato.

Jaktgruppa

 Jaktgruppa i samarbeid med studiegruppa holder kurs i emna som omhandler jakt, til dømes Jegerprøvekurs.

Jaktgruppa har ansvar for at jakta på terrenget blir utført på forsvarleg vis. Det arrangeres turer med overnatting for dei yngste medlemane, slik at dei kan få oppleve kva jakt er. 

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.