MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. Jaktåret regnes fra 1. april til 31. mars påfølgende år.

Jakt i Telemark

Det finnes et bredt tilbud av jakt i Telemark, alt fra elg og hjortejakt til rype- og skogsfugljakt. Det finnes også mange offentlige områder på Telemarkskysten hvor du kan jakte sjøfugl. Fylkeslaget arrangerer årlig ulike kurs i opplæringsjakt for nye jegere. Dette gjør vi i samarbeid med ulike lokale foreninger og gjennom jaktlag. I tillegg har svært mange av våre lokale foreninger et godt tilbud om jaktterreng særlig på småvilt og rådyr. Om du lurer på noe i forbindelse med jakt kontakt den enkelte forening eller fylkeslaget så skal vi forsøke å gi deg det tilbudet du har behov for.

Vi legger også tilrette for egne opplæringskurs for jenter via vårt jenteutvalg. Ta gjerne kontakt direkte med dem eller fylkeskontoret.

Årlig arrangeres det en rekke opplæringsjakter i Telemark, både på storvilt og småvilt.

Ungdommer klare for harejakt
Foto: Gaute Lundeberg Aas

​​​Årlig arrangeres det en rekke opplæringsja​kter i Telemark. Både lokalforeningene, og fylkeslaget i samarbeid med lokallag, har tilbud til nye jegere. Kursene tar for seg forskje​llige viltarter, og består som regel av planlegging og gjennomføring av jakt, samt etterbehandling av viltet for å nyttiggjøre seg de ressursene det representerer. Mer informasjon om hvilke kurs som planlegges gjennomført, finnes i vår aktivitetskalender som du finner filtrert på jakt nederst på denne siden.

Mann som ligger med en rifle
Foto: Gaute Lundeberg Aas


Generelt om aldersgren​ser
I forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst​ står det følgende om opplæringsjakt:

§ 6.Opplæring i jakt og fangst

Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende

a) har samtykke fra foreldre eller foresatte, og

b) er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og      betalt jegeravgiften i minst 3 år. Tilsynspersonen skal også ha tillatelse fra rettighetshaver.        Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

Den som i løpet av kalenderåret fyller 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt, unntatt lisensfelling, med våpen i opplæringsøyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf. dog lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29. Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

Ønsker du mer utdypende informasjon, kan forskriften i sin helhet leses her​.

 

I Norge har alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort rett til å jakte på sjøen. Det samme gjelder utenlandske statsborgere som bor i Norge og som har bodd her det siste året. På sjøen har allmennheten jaktrettigheter så langt det går vann. Grensen varierer dermed med flo og fjære. Det er også fri jakt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. På fastland, øyer, holmer og skjær, samt i ferskvann, er det grunneieren som har jaktretten.

​​​Telemark har en egen ordning utover allmenn rett til jakt på sjøen. Denne rettigheten omfatter allmenn sjøfugljakt på utvalgte områder i Skjærgården hvor staten, fylkeskommunen eller kommunene er grunneier. Ordningen er videreført til 31.mars 2022. Brosjyren finner du her.

NJFF Sjøfugljakt i Telemark

To ærfugler som flyr over vannet
Ærfugl. Foto: Bjørn Erik Lauritzen

Jakt på sel
I Telemark er det åpnet for jakt på steinkobbe og grønnlandssel langs hele kysten. Søknad om fellingstillatelse må sendes fylkeskommunen. For mer informasjon, sjekk ut fylkeskommunen​ sine nettsider.

Mange seler på et skjær
Steinkobber. Foto: Bjørn Erik Lauritzen

 

Geviret er en viktig del av jaktutbyttet som mange jegere ønsker å ta vare på. Etterhvert har det også blitt vanlig å ta vare på kranier, tenner og skinn.

​​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) utdanner trofédommere som bedømmer gevirer, kranier og tenner i henhold til et vedtatt reglement. 

Tre rådyr gevir på et bord
Foto: Gaute Lundeberg Aas

NJFF har trofédommere i alle landets fylker. Per nå har vi følgende fire dommere i Telemark:

​​Staffan Klasson
[email protected]
​Siljan
911 81 980
​Lars Omdal
[email protected]
​Skien
482 22 696
​Gaute Lundeberg Aas
[email protected]
​Bø
950 26 235
​Torbjørn Haugan
[email protected]
​Notodden
979 82 399​

 

Her kan du lese mer om prinsippene for trofédømming, eller laste ned NJFFs brosjyre om trofébedømming.

Ønsker du mer informasjon om troféer, hvilke arter som blir bedømt, topplister o.l. kan du se her​.

Reinsdyr som er skutt på fjellet
Foto: Gaute Lundeberg Aas

 

Jaktveileder_1 redigert.jpg
Foto: Gaute Lundeberg Aas

NJFF Telemark utarbeidet i 2012 en brosjyre med en enkel innføring i hva som kreves av en ny jeger. Selv om det har vært noen endringer i ettertid, viser fortsatt veilederen hovedtrekkene på en god måte. Under kan veilederen lastes ned som PDF.

​​​​​NJFF jaktveildeder

 

Det finnes i dag en del lovverk som legger føringer for hvordan jakt skal organiseres og foregå.

Lovdata sin logo
 

​​​​Under finnes link til en del lovverk som regulerer jakten, og temaer tilknyttet denne.

Naturmangfoldloven​

Viltloven

Våpenloven

Hundeloven

Friluftsloven

Fjelloven​

Dyrevelferdsloven​

Motorferdselloven

Utøvelsesforskrift, jakt, felling og fangst

Forskrift om jakt- og fangsttider (OBS! Endres fra 01.04.2022)

Hjorteviltforskriften

Våpenforskriften

 

NJFF har egne fagsider med mye info og nedlastbart materiell under de forskjellige fagområdene.

​​​Her kan man blant annet laste ned veiledere, kurshefter, avtaleformularer, samt faktaark og faghefter, i tillegg til mye mer.

Se mer ved å trykke her.

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

NJFF Telemark
Eidanger JFL
Tørdal JFF
Tokke JFF
Tinn JFF
Telemark jeger- og fiskerforening
Skien JFF
Sannidal JFF
Porsgrunn JFF
Notodden JFF
Siljan JFF
Sauherad Skytterlags JSK
Nome JFF
Nissedal JFL
Levangsheia JFF
Kviteseid JFF
Kroken JFF
Haukeli JFF
Fyresdal JFL
Seljord JFL
Drangedal JFF
Bø og Sauherad JFF
Bamble Jeger- og Fiskerlag