Fiske

Fiskenemda har jobbet jevnlig i flere år med ulike tiltak for å bedre både fiskekvaliteten og fiskemulighetene i nærområdet. Kalking, garnfiske og rydding av turstier inn til fiskevanna er noen.

"Turfisker´n" er et prosjekt hvor det er satt opp postkasser ved Korsvann, store Åltjenna, Trytetjenna og nedre Bjønntjenna hvor fiskere og turfolk kan skrive seg inn. Ved Korsvann er det bygd gapahuk på odden ytterst i sundet. Det arrangeres årlig medlemsfisketurer med rusletur og natursti inn til vanna.

I Brødsjø statskog er det fleire gode fiskevann du bør prøve. Fiskeløys, Sandvann, Måvann, Korsvann, Kilbuvannet, Sneisbuvannet og Glopptjenna er vann som ligger rett ved siden av veien, og kan by på fine fiskeopplevelser. Med unntak av Kilbuvannet, ligger det robåt i alle vanna. Vanna består stort sett av tryte og aure. Fisken er stort sett fin, og ligger ofte på rundt 200-300g. Noen steder større og andre litt mindre, men i alle vanna er det tatt fisk på rundt kiloen. For en lengre tur,  går det ann å prøve Åltjennane, Bjønntjennane og Trytetjenna. Ved store Åltjenna er det også ei jordhytte, hvis det skulle være aktuelt å overnatte. 

Info om medlemsfisketurer, Turfisker´n, nøkkelbåten (kodelås) og fiskekonkurranser legges ut tidlig i sesongen.


Årsrapport fiskenemnda 2022