Jakt

Leder for jaktutvalg er Knut Clausen 974 09 283,. Vi har noe terreng til småvilt jakt og rådyr jakt

Se oversikt over felt rovvilt her