Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Vi disponerer flere vann i Porsgrunns nærområder samt i vårt terreng på Lifjell der våre medlemmer kan fiske. 

Foreningens tilbud til fiskere

Hollanevatn


Foreningens tilbud til fiskere

Tor Pettersen med fin fangst!

​​

Oklungen

Tjennane, ligger nord for Oklungen, man kan følge skogsbilveien forbi Lia eller gå over Oklungåsen. Her er det Abbor og ørret.
Limtjenn, ligger sør i Siljan, vest for Svarteberget, man kan gå skogsbilveien men ta av mot Årholtdalen etter ca 200 meter. Fra Årholtdalen er det ca 1,5 km Rein ørret bestand. Foreningen arbeider aktivt for å kultivere bestandene i disse vannene.

 

Link til kart over fiskevannene i Oklungen: 

Fiskevann i Oklungen​

 

Lifjell

I forbindelse med vårt jaktterreng på Lifjell har foreningen flere vann.  I tillegg har vi sammarbeid med Bø Fiskelag og har anledning til å fiske også i deres vann. Her finnes fjellørret av yppeste kvalitet og man fisker gratis som medlem av Porsgrunn JFF.

Hollane.PNG

 

Oversikt over Bø Fiskelag sine vann på Lifjell hvor PJFF medlemmer fritt kan fiske.:

Bø Fiskelag


 

Interesserte kan ta kontakt med formannen i tur- og fiskeutvalget:
Tor Pettersen
Bjørkedalsveien 894
3948 Porsgrunn
tlf.: 35 56 59 24​