Rypejakt

 

Rypejakt Lifjell 2022

Vi vil fortsette med baglimit i 2022 på 4 fugl pr jeger pr dag.                                       Vinterjakta er fortsatt stoppet, dvs siste jaktdag er 23.desember.

Personer som har vert med på dugnadsarbeid vil ha førsteprioritet på jaktdager.  
Disse bør sende forespørsel på jaktdager innen 5. august. Ordinær booking starter 10.august kl.10.00. All booking av jakt gjøres på epost til [email protected]

VIKTIG! Alle som skal jakte må være medlem av Seljord jakt og fiskelag. Oppgi medlemsnummer ved booking. Er dere flere som ønsker å jakte sammen må alle navn og medlemsnummer oppgis når forespørsel om booking sendes.

Det er førstemann til mølla prinsipp for valg av dager . Eposter sendt før kl 10.00 den 10.august stiller i utgangspunktet bak i køen.

Sett opp alternative jaktdager om du har mulighet til det.

Du får svar på bookingforespørsel normalt innen 1 dag men senest innen 3 dager.

Er du interessert i å delta på dugnadsarbeid så ta kontakt med styret. Følg også med på vår facebookside for dugnader som kan bli annonsert der.

 Spørsmål om booking av jaktterreng (ca 8300 mål) kan gjøres på e-post til [email protected]   eller tlf/sms på 91790576 til Vegar Løkamoen.

Maks 4 jegere i terrenget samme dag. Det er tillatt med bruk av hund men vi stiller krav til at hunden har sauerenhetsbevis.

Det er ikke mulig å booke mer enn 3 dager sammenhengende jakt .

Det kan bare bookes 1 jaktperiode  på inntil 3 dager når booking starter 10.august. Ønsker man flere dager seinere kan dette bookes etter 15.august

Prisar for jakta er som følger: 
 Årskort kr 1200,-  
 Dagskort kr 400,-  

Kontonummer for innbetaling av jaktkort : 2711.07.15930

Merk innbetaling med  navn og jaktkort

Merk at alle som skal jakte må ha betalt jaktkort.

Det er ikkje mulig å avbestille kjøpte dagskort. Personer som har betalt årskort kan avbestille avtalte jaktdager. 

Kart over jaktterreng lastes ned her: Kart Jaktterreng

 

NB! Vi ber om at jegere er nøye med å følge grensene som er angitt på kartet. All jakt utenfor disse grensene er på eget ansvar.

Etter jakt skal det innrapporteres om antall felt vilt og sett vilt, i løpet av 10 dager. Innrapportering skjer på e-post til [email protected] eller sms til 91790576. Hvis det ikkje innrapporteres, vil dette medføre et straffegebyr på kr.500 .-

I tillegg stiller man sist i køen ved booking av jakt.

 

Vedrørende leige av hytte, ta kontakt med hytte ansvarlig Ken Jonas Kristoffersen på e-post [email protected]   eller på tlf/sms 41406193​