Jakt

Tinn JFF tilbyr diverse jakt i Tinn. Prisene er spesielt fordelaktige for medlemmer, men åpent for allmennheten.

Jakt


Hydro terrenget
Vi tilbyr idag både småviltjakt og storviltjakt på Hydro sine terrenger i Tinn. Jaktkortene som er tilgjengelig for allmennheten er å få kjøpt gjennom inatur.no.

De aller fleste kort er søknadsbaserte med trekning. Prioriteringsliste er som følger:

  1. Innenbygds medlemmer i Tinn JFF
  2. Innenbygds
  3. Utenbygds medlemmer Tinn JFF
  4. Utenbygds


Videre disponerer TJFF en hytte på Djupetjønn og to hytter i Kvistbudalen som leies ut for kr 250,- pr. natt. Hyttene er i god stand og foreningen har jevnlig dugnad med vedhogst, maling og generell vedlikehold..

Hyttene reserveres under jakten til de som får tildelt rype & villrein kort. 
Alle jegere som jakter storvilt på Hydro terrenget må selv sørge for å ha godkjent ettersøksavtale.
Kart over områdene vi kan tilby jakt på i Tinn finnes på inatur.

 

Linker til alle våre salgsider:

HYTTER:

Kvistbudalshytta (hovedhytta)
Kvistbudalskoia
Djupetjønn - Månalia

JAKT:

Smårovvilt

Gvepseborg - Rypejakt
Gvepseborg - Harejak
Gvepseborg - Rådyrjakt
Gvepseborg - Elg og hjortejakt
Gvepseborg - Småvilt 

Kvistbudalen - Rypejakt
Kvistbudalen/Gvepseborg - Reinsdyrjakt

Månalia - Rypejakt
Månalia - Småvilt
Månalia - Elgjakt
Månalia - Reinsdyrjakt 
Månalia - Harejakt