Innkalling til årsmøte 2024 og saksliste

Bardu JFF avholder Årsmøte tirsdag 5.mars 2024, kl. 1900 i Kommunestyresalen

Publisert: 10. januar 2024 kl. 19.39

Sist oppdatert: 10. januar 2024 kl. 19.53

Innkalling til årsmøtet 2024 med saksliste, vil bli sendt til alle medlemmer på e-post. Du finner den også ved å trykke her.

Merk at saker man ønsker å fremme på årsmøtet må være styret i hende innen 19.februar 2024 og sendes til [email protected] med kopi til [email protected]

Alle Årsmøtepapirer vil bli lagt ut elektronisk på hjemmesiden vår under "om oss", 1 uke før årsmøtet. Når papirene legges ut, varsles dette som nyhetssak på hjemmesiden vår og på intern facebookside.

Styret gjør oppmerksom på at det vil ikke bli delt ut papirversjon på møtet slik at medlemmer må selv ta med papirer til møtet eller følge de elektronisk via hjemmesiden under selve møtet. 

Som tidligere år, blir det enkel servering.

Vel møtt - hilsen styret