Forsidebilde hjemmeside 2023.jpg

Velkommen til våre sider

Vi er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Bardu JFF ble etablert i 1928 og har ca 300 medlemmer. Vi nås på tlf: 911 44311 eller e-post: post@bardujff.no

Postadresse: Postboks 118, 9365 Bardu.

Er du medlem kan du følge oss på vår interne Facebook.

Under "Om oss" finner du vedtekter og referat fra styremøter og årsmøtedokumenter

Nyheter

Aktivitetskalender

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

NJFF Troms

Bardu JFF
NJFF Troms

Ivar Omsted

Leder

Brita Martinsen

Nestleder

Fredrik Josefsen

Leder jaktutvalg

Ove Andre Bunde

Leder skyteutvalg

Frank Pedersen Strømseth

Hytteansvarlig

Karin Moeng

Kvinnekontakt

Inge Walør

Jegerprøven kontaktperson

Torbjørn Berglund

Kontaktperson

Espen Gundersen

Kontaktperson

Maren Rognså

Sekretær

Bardu JFF sine VEDTEKTER med vedlegg og Regler for lån av hytter etc

Klikk her for styrereferater og årsmøtedokumenter

Hva gjør vi i BJFF:

Styret består av syv underutvalg

Vi arrangerer/ Jobber med:

 • Fiskekonkuranser

 • Naturforvaltnings sammarbeid

 • Lerdueskyting, trening, opplæring og konkuranser

 • Ungdomsarbeid med jakt og fisketurer

 • Kultiveringstiltak
 • Kurs

 • Leir, turer sommer og vinter

 • Opplæring av nye jegere

 • Viltpleie og taksering av småvilt

 • Aversjons dressur hund

 • Jakthund dressur

 • Merking av båtleie Altevatn

 • Utleie av hytter, båter og motorer

 • Medarrangør Nordnorsk Villmarksmesse

 • Nært sammarbeid med statskog

 • Høringsinstans for kommunen

 • Arrangerer turer for funksjonshemmede

 • Fisketurer for innvandrere

 • Sammarbeid med barnehager. (utdeling av fiskestenger, fulekasser osv..)

 

Fordeler som medlem (BJFF/ NJFF):

 • 11 utgaver av tidskriftet Jakt og Fiske i året
 • Rabatter på skadeforsikring hos "If..."
 • Halv times gratis advokatbistand via NJFF
 • Medlemspriser på utstyr fra NJFF
 • Redusert pris for BJFF medlemmer på Lerduebanen
 • For familier med barn og ungdommer, har vi et svært aktivt utvalg som arrangerer kurs og turer hele året.
 • Sist men ikke mins får du mulighet til å leie de fem populære hyttene, med båter og motor. Som medlem betaler du kun en symbolsk pris i leie​

 

 

Bardu JFF's historie

Bardu Jeger- og Fiskerforening ble grunnlagt i april 1928 av Skogmester Bathen. På stiftelsesmøtet var 47 menn til stede.

Formålet var å ivareta naturen og tilrettelegge slik at man kunne høste av overskuddet.

 

De nærmeste årene var foreninga opptatt av kultivering.  Under krigen var det ingen aktivitet, men i 1946 var årsmøtet på plass og da ble det henstilt til alle som hadde klekkerier å samle rogn. 

 

I 1958 og 1959 ble det ført forhandlinger mellom Bardu JFF og grunneiere og Skogforvaltningen. Man ble enig om en kontrakt der Bardu JFF fikk forvaltningsansvaret for fiske på statsgrunn i Bardu. Foreninga beregna priser og et fiskekort kosta kr. 2,-!

På denne tiden ble Altevatnet oppdemt. Vannet steg 13 meter og dette fikk betydning for fisket. Foreninga gikk derfor inn med penger i et settefiskanlegg i Malangen.

På årsmøtet i april 1961 meldte foreninga seg inn i Norges jeger- og fiskerforbund. Dette året gikk også foreninga med overskudd!

Etter hvert ble det innkjøpt båt og den første oppsynshytta ble bygd på 60-tallet. Det var på Gævdnja.

I 1971 ble det bygd hytte på Stor Gamas (Librebælgi), og etter hvert også på Leina. Begge som oppsynshytter.

På oppdrag fra Troms Skogforvaltning (senere Statskog) startet foreninga med rypetelling.

Leirduebane ble bygd og mange store stevner avviklet fra tidlig på 80-tallet.

Så kom 1984 og Statskog tok tilbake forvaltningsansvaret. Dermed mista vi inntekter av kortsalg, og politimyndigheten som oppsynsmennene hadde ble inndratt. 

Formann i foreninga var Tore Staw og han forhandlet med Statskog slik at vi fikk beholde hyttene som var satt opp på dugnad av medlemmene.

 

Senere på 80 og 90-tallet ble det bygd nye hytter; Dobbelhytte på Leina og Gævdnja. 

 

Toppenhytta, som var ei demonstrasjonshytte oppsatt av Indre Troms Samvirkelag for ett år, fikk foreninga kjøpe. Og vi slapp heldigvis å flytte den. 

 

Etter årtusenskiftet er hyttene på Gævdnja og Librebælgi utvidet. Det samme har skjedd på Toppenhytta.

 

Og gammelhytta på Leina er erstattet av Maisastua. Ei tømmerhytte som ble flytta hel fra Maisabukta.

page counter

Bli medlem av NJFF

Som medlem av NJFF får du tilgang til en rekke fordeler.

Jakt & Fiske
Som medlem av NJFF mottar du landets største jakt- og fiskemagasin rett hjem i postkassa. I tillegg har du tilgang til samtlige artikler i den digitale utgaven på nett.
Mine båter
Som medlem i NJFF kan du få tilgang til båter over hele landet. Alle båtene er plassert i vann med gode fiskemuligheter.
Bli medlem!