Oppsummering fra Årsmøtet 2024

I en oppsummering fra årsmøtet 2024, kan vi nevne høy aktivitet, økt medlemsmasse, god økonomi og et enstemmig ja til prøveprosjektet med å ansette en organisasjonssekretær

Publisert: 18. mars 2024 kl. 23.07

Sist oppdatert: 18. mars 2024 kl. 23.52

Årsmøte 2024 er vel gjennomført og i årsmeldingen kan en se at Bardu JFF har det siste året hatt høy aktivitet på flere områder. Det er svært gledelig å se at vi har hatt økning i medlemsmassen og at økonomien kan ansees som god. Den gode økonomien gjør det mulig med satsing på nye prosjekter og tiltak for ytterligere å forbedre tilbudet til foreningens medlemmer. 

Generelt kan en si at det var et godt årsmøte hvor medlemmene tok en viktig avgjørelse for den videre driften, herunder etablering av en prosjektstilling som organisasjonssekretær.

Flere av våre medlemmer har tatt gjenvalg til styret og i utvalgene og flere nye er kommet inn. Under er et lite knippe av igjen- og nyvalgte medlemmer som i 2024 var på årsmøtet.

styre og utvalg 2024.jpeg
Fra venstre; Roy Steinar Hansen (1.vara), Fredrik Josefsen (leder jaktutvalg), Guro Sørli (ny/fiskeutvalg), Maren Rognså (ny/sekretær), Ove Andre Bunde (leder skyteutvalg), Frank Strømset (leder hytteutvalg), Brita Martinsen (nestleder/NNVM), Ivar Omsted (leder)

Hjemmesiden er oppdatert jf valget. Årsmøtepapirer og protokoll vil bli lagt ut under "om oss" hvor dere også finner referat fra styremøtene inklusiv referat fra utvalgsmøter.