Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. Harstad og omegn er omgitt av en rekke gode fiskevann, i kombinasjon med en fantastisk natur.

Harstad og Omland Sportsfiskere har gjennom tidene tilrettelagt for levedyktige bestander i flere vann i nærområdet. Vi har også hytter i umiddelbar nærhet til gode fiskevann og vassdrag. Mange av foreningas medlemmer er aktive sportsfiskere både i vann, elv, og på isen om vinteren.

Her vil det etterhvert komme mer informasjon om aktuelle fiskevann og vassdrag i nærområdet