Hytter

Harstad og Omland Sportsfiskere eier fem hytter som kan benyttes av våre medlemmer. Flere av disse ligger i umiddelbar nærhet til gode fiskevann og vassdrag. Hyttene leies ikke ut til andre