Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Jaktfeltskyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

​​​​​​Skånland&Astafjord JFF er aktiv innen Jaktfeltskyting. 

Dette er en suveren trening for jegere,med realistiske mål og avstander.

Vi arrangerer minst 2 stevner i året,og mange av våre medlemmer hevder seg ofte helt i toppen av resultatlistene. Terskelen for å delta skal være lav,og man er velkommen til å prøve jaktfelt enten man bare vil ha relevant trening,eller man ønsker å legge mer i det og konkurrere seriøst.