Et fiskekort, 3 vassdrag på Senja.

I Tennvatnet, Varnesvatnet og Ånderelva er det mulighet for fiske etter laks fra 1.juli til 31.juli (utvidet fisketid Ånderelva til 31.august dersom god oppgang og oppnåelse av gytebestandsmål). Fiske etter sjøørret fra 1. juli til 31.aug. Se utvidede fiskeregler nedenfor.

Fiskekort til alle 3 vassdrag External-link icon

Fiskeregler

Fiskekort til de tre ulike vassdragene kjøpes hos inatur, trykk på linkene så kommer du direkte til sidene.

 

Tennvatnet:

Fiskekort forTennvatnet.

Dato for fiske:
LAKS: 01.07.-31.08. 
SJØØRRET: 01.07.-31.08. 
SJØRØYE: Fredet. Settes tilbake.

Døgnkvote:

 • 1 laks under 3kg ( 65 cm) 
 • Fåes større laks, settes den skånsomt tilbake i vannet.
 • Klart definert oppdrettslaks taes opp og belastes ikke døgnkvota.
 • Ingen kvote på sjøørret (minstemål 30cm).

 

Fiskeregler:
 

 • Det er kun tillat å fiske fra land med stang/snøre. Det er ikke tillat å fiske nærmere enn 50m fra inn- /utløpselver.
 • Det er ikke tillat å fiske i noen av vassdragene fra onsdag kl.18.00 til neste dag kl. 18.00.
 • Fangstrapportering (se inatur).
 • Etter 15.8. er det ikke lov å fiske med mark.ÅNDERELVA

Fiskekort for Ånderelva

Dato for fiske:
LAKS: 01.07.-31.08. 
SJØØRRET: 01.07.-31.08. 
SJØRØYE: Fredet. Settes tilbake.

Døgnkvote:

 • 1 laks under 3kg ( 65 cm) 
 • Fåes større laks, settes den skånsomt tilbake i vannet.
 • Klart definert oppdrettslaks taes opp og belastes ikke døgnkvota.
 • Ingen kvote på sjøørret (minstemål 30cm).

Fiskeregler:

 • Det er ikke tillat å fiske i Ånderelvas nederste del ca. 200m (fra skilt)
 • Fra 15.8. stoppes all fiske i SONE 2.
 • Fangstrapportering (se inatur).
 • Kortet gir adgang til fiske på venstre side av elva opp til Nasjonalparkens grense, derfra er fiske tillat på begge sider av elva opp til Åndervannet.
  Fiske like nedenfor og ovenfor laksetrappa forbudt. (Forbudt sone skiltet).
 • I elva er det kun tillat å fiske med flue. Definert som flytende fluesnøre med flue, maks 3 kroker og dupp med flue, maks 3 kroker.
 • Ved lav vannstand kan elva bli stengt for fiske.
 • I august kan elva bli stengt på kort varsel dersom oppgang og gytebestand ikke oppnåes.

 

VARDNESVANNET

Fiskekort for Vardnesvannet

Dato for fiske:
LAKS: 01.07.-31.08. 
SJØØRRET: 01.07.-15.09. 
SJØRØYE: Fredet. Settes tilbake.

Døgnkvote:

 • 1 laks under 3kg ( 65 cm) 
 • Fåes større laks, settes den skånsomt tilbake i vannet.
 • Klart definert oppdrettslaks taes opp og belastes ikke døgnkvota.
 • Ingen kvote på sjøørret (minstemål 30cm).

Fiskeregler:

 • Det er kun lov å fiske i første (nederste) Vardnesvann minimum 50m fra inn- utløpselv.
 • Fangstrapportering (se inatur).
 • All laks som taes etter fredningsbestemmelse settes tilbake i vann/elva skånsomt.
 • Bruk av klepp forbudt.