MENY hamburgermeny Close-menu button

Et fiskekort, 3 vassdrag på Senja.

I Tennvatnet, Varnesvatnet og Ånderelva er det mulighet for fiske etter laks fra 1.juli til 31.juli. (Utvidet fisketid Ånderelva til 31.august dersom god oppgang og oppnåelse av gytebestandsmål.) Sjøørret fra 1.jul til 15.august og Tennvannet Sjøørret til 31.aug. Varnesvannet Sjøørret til 14.sep. Se fiskeregler nedenfor.

Fiskeregler 2021.

Her kan du kjøpe fiskekort: 

https://www.inatur.no/laksefiske/56fae9abe4b05e27def22907/tennvatnet-fiskekort

Det er kun tillat å fiske fra land med stang/snøre. Det er ikke tillat å fiske nærmere enn 50m fra inn-utløpselver.

Det er ikke tillat å fiske i noen av vassdragene fra onsdag kl.18.00 til neste dag kl. 18.00.

Døgnkvote: 1 laks under 3kg.( 65 cm)  Fåes større laks settes den skånsomt tilbake i elva.

Klart definert oppdrettslaks taes opp og belastes ikke kvota.

Ingen kvote på sjøørret (minste mål 30cm).

 

ÅNDERELVA

Dato for fiske: LAKS: 01.07.-31.08.  ØRRET: 01.07.-31.08.  SJØRØYE: Fredes. Settes tilbake.

 I august kan elva bli stengt på kort varsel dersom oppgang og gytebestand ikke oppnåes.

Det er ikke tillat å fiske i Ånderelvas nederste del ca. 200M. ( fra skilt)

Kortet gir adgang til fiske på venstre side av elva opp til Nasjonalparkens grense, derfra er fiske tillat på begge sider av elva opp til Åndervannet. Fiske like nedenfor og ovenfor laksetrappa forbudt. (Forbudt sone skiltet).

I elva er det kun tillat å fiske med flue. Definert som flytende fluesnøre med flue, maks 3 kroker og dupp med flue, maks 3 kroker.

Ved lav vannstand kan elva bli stengt for fiske.

 TENNVATNET

Dato for fiske: LAKS: 01.07-31.07.  ØRRET: 01.07.- 31.08.  SJØRØYE: Fredes. Settes tilbake.

Det er kun tillat å fiske i Tennvannet minimum 50m fra Tennelva og Stengeselselva.

 

VARDNESVANNET

Dato for fiske: LAKS: 01.07.-31.07.  ØRRET: 01.07.-14.09.  SJØRØYE: Fredes. Settes tilbake.

Det er kun lov å fiske i første (nederste) Vardnesvann minimum 50m fra inn- utløpselv.

 

All laks som taes etter fredningsbestemmelse settes tilbake i vann/elva skånsomt.

Bruk av klepp forbudt.