Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. Tromsø jeger og fiskerforening tilbyr jevnlig kurs og eksamen for jegerprøven. Sjekk ut her på hjemmesiden, eller send oss en melding om du er interessert.

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.

Årets rypetellinger på Tromsø JFF sine eiendommer på Ringvassøya og Nord-Kvaløya gjennomføres i begynnelsen av August.

Når disse er gjennomført vil styret ut ifra resultatene fastsette om det blir jakt, antall kort og eventuell baglimit. 

Trekning av jaktkort for 2022

Høstjakta nærmer seg, og det gode muligheter for å søke om å være med i trekningen om jakt på foreningens eiendommer de første 14 dagene av rypejakta (10. september-23. september).

Dersom fuglebestanden tillater det vil det bli solgt inntil 3 jaktkort per dag med årlig fastsatt bag limit på hver av våre eiendommer. Avhengig av vurdering av fuglebestand vil styret beslutte hvor lenge jakta skal være åpen og om det skal selges kort til våre medlemmer etter de føre 14 dagene. I 2021 ble det ikke solgt jaktkort grunnet lav bestand.

Søknadsprosessen gjennomføres elektronisk.

 

Søknadsfristen er 20. august 2022

Både søknad og fremtidige jaktrapporter sendes på mail til:

[email protected]

med kopi til [email protected]

 

Søknaden skal inneholde:

Jaktlagets medlemmer- husk; alle det søkes om skal ha vært medlemmer i TJFF og ha betalt medlemsavgift og stå som registrert medlem i NJFF sitt elektroniske medlemsregister 20.08.2022. Medlemsnummer skal oppgis.

Søknader som ikke er fullstendige blir ikke tatt med i trekningen.

Sidemedlemmer i TJFF kan ikke søke.  Sett opp ønsket tidsrom og terreng med prioritering.

Eksempel:

Ola Normann (Medlemsnummer), Kari Norkvinne (Medlemsnummer) og Jens Jeger (Medlemsnummer) (om dere er tre) søker om jakt på:

1 prioritet Nordkvaløya 10-12 september

2 prioritet Jøvikstua    13- 15 september

3………… 

 

Det utstedes opp til 3 jaktkort per dag, inntil 3 dager per jeger/jaktlag, på terrengene Jøvikstua, Molnes og Nordkvaløya.

Kvote per kort/jaktlag blir offentliggjort når taksering er gjennomført.

 

Jaktkortene til jaktlag avgjøres ved loddtrekking, resultatet legges ut på hjemmeside og sendes ut på mail til de som har deltatt.​