Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. Tromsø jeger og fiskerforening tilbyr jevnlig kurs og eksamen for jegerprøven. Sjekk ut her på hjemmesiden under Jegerprøven, eller send oss en melding om du er interessert. Kursene annonseres også på Facebook og Instagram.

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.

Rypejakt på Tromsø JFF’s eiendommer i 2023/24

Årets tellinger av lirype i Tromsø og Karlsøy kommuner har blitt utført i samarbeid mellom Tromsø JFF, Karlsøy JFF Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb og grunneierne. Statskog har stilt Hønsefuglportalen til rådighet for oss.

Tellingene viser variable resultater, men vi ser større hekkebestand og langt bede kyllingproduksjon enn i 2020, 2021 og 2022. Spesielt gledelig er markert oppgang på Nord-Kvaløya. TJFF åpner derfor for jakt etter lirype og fjellrype på våre eiendommer.

Søknad om jaktkort ble annonsert på våre hjemmesider og på Facebook. Det kom fem søknader om jaktkort og trekning er foretatt. Jegerne og jaktlagene som ble trukket ut, er kontaktet på e-post. På våre eiendommer på Molnes og i Jøvikstua settes en bag limit på 3 liryper og 2 fjellrype per dag for de jegerne som har vært med på trekning.

Det kom ingen søknader for jakt på Nord-Kvaløy og det er derfor mulig å kjøpe jaktkort der også i perioden 10.9 -15.9.2023, med bag limit til 5 liryper og 3 fjellryper. På Nord-Kvaløya, settes bag limit til 3 liryper og 2 fjellryper fra 16.9.2023 og til 15.3.2024. 3 jaktkort tilgjengelig per dag.

Fra og med 16.9 er det åpent for salg av tre jaktkort per dag i eiendommene i Molvik og etter 19.9, 3 jaktkort per dag på eiendommen på Jøvikstua, med bag limit 2 liryper og 1 fjellrype. For våre medlemmer er det anledning til å kjøpe jaktkort i tre påfølgende dager, men ikke før kjøpte jaktkort har «gått ut på dato». Vi stenger jakta 23.12.2023 i Molvik og på Jøvikstua.

Det er ikke observert orrfugl på våre eiendommer under tellingene. Det er ikke anledning til å felle orrfugl.

Prisen på jaktkort er kr 150 per dag i perioden 10.09.-15.09.2023 og kr 100 per dag for perioden 16.09-15.3.2024.

Jaktkort segles på Andresens Vaaben, kun til medlemmer av Tromsø JFF.

Trekning av jaktkort for 2023

Høstjakta nærmer seg, og det gode muligheter for å søke om å være med i trekningen om jakt på foreningens eiendommer de første 14 dagene av rypejakta (10. september-23. september).

Dersom fuglebestanden tillater det vil det bli solgt inntil 3 jaktkort per dag med årlig fastsatt bag limit på hver av våre eiendommer. Avhengig av vurdering av fuglebestand vil styret beslutte hvor lenge jakta skal være åpen og om det skal selges kort til våre medlemmer etter de føre 14 dagene. I 2021 ble det ikke solgt jaktkort grunnet lav bestand.

Søknadsprosessen gjennomføres elektronisk.

 

Søknadsfristen er 15. august 2023

Både søknad og fremtidige jaktrapporter sendes på mail til:

edgar.henriksen@gmail.com

med kopi til trekking-jaktterreng@hotmail.com​

 

Søknaden skal inneholde:

Jaktlagets medlemmer- husk; alle det søkes om skal ha vært medlemmer i TJFF og ha betalt medlemsavgift og stå som registrert medlem i NJFF sitt elektroniske medlemsregister 20.08.2022. Medlemsnummer skal oppgis.

Søknader som ikke er fullstendige blir ikke tatt med i trekningen.

Sidemedlemmer i TJFF kan ikke søke.  Sett opp ønsket tidsrom og terreng med prioritering.

Eksempel:

Ola Normann (Medlemsnummer), Kari Norkvinne (Medlemsnummer) og Jens Jeger (Medlemsnummer) (om dere er tre) søker om jakt på:

1 prioritet Nordkvaløya 10-12 september

2 prioritet Jøvikstua  13- 15 september

3………… 

 

Det utstedes opp til 3 jaktkort per dag, inntil 3 dager per jeger/jaktlag, på terrengene Jøvikstua, Molnes og Nordkvaløya.

Kvote per kort/jaktlag blir offentliggjort når taksering er gjennomført.

 

Jaktkortene til jaktlag avgjøres ved loddtrekking, resultatet legges ut på hjemmeside og sendes ut på mail til de som har deltatt.​