Resultater fra trekking jaktkort 2022

Jakt på TJFF eiendommer i 2022

Publisert: 31. august 2022 kl. 12.44

Sist oppdatert: 31. august 2022 kl. 12.43

Årets tellinger av lirype i Tromsø og Karlsøy kommuner har blitt utført i samarbeid mellom Tromsø JFF, Karlsøy JFF, Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb og grunneierne. Statskog har stilt Hønsefuglportalen til rådighet for oss.

Tellingene viser en fortsatt moderat hekkebestand, men med en langt bede kyllingproduksjon enn i 2020 og 2021. TJFF åpner derfor for begrenset jakt etter lirype og fjellrype på våre eiendommer.

Søknad om jaktkort ble annonsert på våre hjemmesider og på Facebook. Det kom fem søknader om jaktkort og trekning er foretatt. Jegerne og jaktlagene som ble trukket ut vil bli kontaktet på e-post.

Det settes en bag limit på to liryper og en fjellrype per dag og det legges ut maksimalt tre jaktkort per dag på hver eiendom. Etter trekningene er det åpent for salg av tre jaktkort per dag på hver av eiendommene i Jøvika, Molvik og på Nord-Kvaløys i perioden 13.09.-15.09.2022. Det stenges for jakt på lirype fra og med 16.9.2002.

I perioden 16.09-23.12.2022 kan det selges tre jaktkort for jakt på fjellrype med bag limit på to (2). Prisen på jaktkort er kr 150 per dag i perioden 10.09.-15.09.2022 og kr 100 per dag for perioden 16.09-23-12.2022 Jaktkort segles på Andresens Vaaben kun til medlemmer av Tromsø JFF.