MENY hamburgermeny Close-menu button

Velkommen til årsmøte!

Styret har gleden av å ønske velkommen til årsmøte 24. mars kl 1800 på Speiderhuset ved Kongsbakken.

Publisert 02. mars 2022 kl. 23.30

Dersom noen av dere ønsker å engasjere dere som tillitsvalgte i styrer og utvalg er dere hjertelig velkommen! Vi trenger frivillige som vil bidra til aktiviteter i foreninga vår. Ta kontakt med leder av valgkomiteen Even Jørgensen på epost [email protected] eller telefon 414 33 694.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Konstituering av møtet.

a. Godkjenning av innkallingen

b. Godkjenning av dagsorden

c. Godkjenning av forretningsorden

d. Valg av ordstyrer

e. Valg av sekretær

f. Valg av tellekorps

g. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding for siste kalenderår.

3. Regnskap for siste kalenderår.

4. Revisors beretning fremlegges.

5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.

6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.

7. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.

8. Fastsettelse av medlemskontingenten for neste kalenderår.

9. Valg av styre i henhold til § 8, (leder og

styremedlem og varamedlem.

10. Valg av styre til utvalg i henhold til § 8.

11. Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

12. Valg av 2 revisorer.

13. Utnevning av æresmedlemmer.

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent innen 1. februar.

Vennlig hilsen

på vegne av styret i TJFF

Øyvind Hilmarsen