Barne- og ungdomslederkonferansen 2024

I samarbeid med det sentrale barne- og ungdomsutvalget har vi gleden av å invitere til barne- og ungdomslederkonferansen 2024.

Publisert: 08. april 2024 kl. 06.44

Dette er en konferanse som tilbys våre ungdomsledere og andre ressurspersoner og tillitsvalgte som arbeider med å arrangere aktiviteter for barn og ungdom. Det er en arena for faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

I år blir konferansen avholdt ved Alta Folkehøgskole den 14.-16.juni.

Deltageravgift kr 2500,- dekker opphold, faglig innhold og aktivitet.
Reisekostnader er ikke inkludert.
Hver deltager avtaler individuelt med sitt lokallag/regionlag hvordan betalingen best løses.

Mer informasjon om innhold og årets destinasjon finner du her.

Påmelding gjøres her.

Spørsmål kan rettes til barne- og ungdomskonsulent Veronica Morstøl Øvremo