Årsmøte Hægebostad jeger og fiskeforening 2022

Tidspunkt 18:00 - 20:00 Sted Eiken feriesenter Dato 26.01.2022

Publisert: 31. januar 2022 kl. 12.31

Sist oppdatert: 13. februar 2023 kl. 13.36

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere.

2.Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll.

3. Årsmelding fra siste kalenderåret.
Vi har bygget gapahuk på Gletne, her hadde vi en offisiell åpning i sommer for medlemmer. Vi er veldig takknemlig for dugnadstimene som ble lagt ned.
Vi har fått tak i båt til forening som ligger ved gapahuken, info om denne finner du på NJFF.no mine båter - https://xn--minebter-e0a.no/boat/208
Vi har gjennomført leirdue skyting for ungdommer i foreningen
Vi har arrangert fiskesommer for store og små.
Vi har arrangert introjakt på bever
Vi har arrangert introjakt på rådyr med hund
Vi har arrangert introjakt på hare med hund
Vi feiret NJFF 150 årsdag for alle i gapahuken
Vi har arrangert rådyr jakt for ungdomsgruppen på Kollemo stiftelsen

4. Regnskap fra siste kalenderåret. - vedlegg

5. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram for 2022.
Felle laging – Vinter/vår 2022
Introjakt på rype for medlemmer av ungdomsgruppen i Njardarheimen
Fiskesommer
Introjakt rådyr, bever, hare, rev og orrfugl
Sviing / vilttiltak – Vi ønsker å kjøpe inn Brannstrykere til sviing.
Skyte dag på Aushommen våren 2022
Foredrag om ettersøk.
Foredrag Flåing av mår-rev.
Fluebinder kurs våren/sommeren 2022.
Kollemo stiftelsen – Vi fortsetter med jakt på Kollemo
Tinget 2022
Skytterhuset 

6. Medlemskontingenten.
Medlemskontingenten ønsker vi å holde lav. 745,- fra 2023.
7. Valg av styremedlemmer. – vedlegg – valgkomitéen redegjørelse
Styreverv som er på valg 2022: Øyvind, Roger, Kristoffer, Jan Yngve.
Øyvind og Kristoffer fortsetter og klappes videre
Roger (regnskapsfører) og Jan Yngve (Fiskeutvalget) ønsker ikke å fortsette i vervene.
Valgkomitéen redegjørelse: 
Nye verv i styret Jane Eilertsen og Ole Tom Knabenes er valgt inn.

8. Vedtekter. – vedlegg – usettes til 01/01/2023

9. Innkommende saker må være inne til styret 19/01/22. Ingen innkommende saker🗣
10. Andre saker som er oppført på dagsordenen. Ingen innkommende saker🗣
11. Ta avgjørelse i saker utenom dagsordenen som årsmøtet har vedtatt å ta opp til 
behandling.