Formannskapet setter foten ned for lakseoppdrett

I Formannskapet i Kristiansand 12 oktober, ble det enstemmig besluttet at spørsmålet om akvakultur, herunder også lakseoppdrett ikke skal legges ut til høring. En viktig seier for oss som har jobbet for å stoppe etablering av lakseoppdrett på Sørlandet.

Publisert 13. februar 2023 kl. 13.36

Beslutningen i formannskapet betyr at administrasjonens forslag om å si nei til all form for oppdrett blir stående. Eventuelle søknader fra MOWI eller andre oppdrettsselskaper vil derfor bli avslått jf arealplanens bestemmelser. 

Dette er en særdeles viktig beslutning. Og vil etter sannsynlighet danne presedens også for andre kommuner på Sørlandet. 

I Kristiansand jeger- og fiskerforening har vi jobbet iherdig for å få frem god informasjon til både administrasjon og politikere. Og vi har fått god hjelp og støtte fra både andre organisasjoner og enkeltpersoner. Vi takker alle for den innsats som er ytt i saken.