Leve Havet!

Stinn brakke i dagens politiske møte - Leve Havet. Samtlige av de politiske partiene møtte opp til dette fellesarrangementet.

Publisert 13. februar 2023 kl. 13.36

Samme med en rekke andre organisasjoner, var KJFF medarrangør på en kombinert fagdag og politisk debattmøte. Tema for dagen var Leve Havet. Innledere var: 

Alt du trenger å vite om gytebekker, ved Frode Kroglund, seniorrådgiver hos statsforvalteren i Agder
-Hummerreservater - slik virker de, ved Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet
-Framtidas mat, ved Bjørn Viken fra Ting med tang
-Hva kan Sørlandet lære av krisa i Oslofjorden? ved Per-Erik Schultze, marinbiolog hos Naturvernforbundet.

Deretter var det politisk debatt
Møteleder: Hilde Skarvøy Gjestland, tidligere NRK-journalist.

I debatten ble blant annet politikerne spurt om hvilke holdning de hadde til de omsøkte lakseoppdrettsanleggene. Her svarte samtlige partier at de stilte seg negativt til konvensjonelle åpne anlegg. Selv om enkelte partier ville vurdere eventuelle søknader om lukkede anlegg, skulle disse være nullutslippsanlegg. Pr i dag finnes ingen slik løsninger. Dagens debatt var dermed et aldri så lite gjennombrudd, da det nå synes å være et konsensus om at det ikke skal etableres lakseoppdrett her i kommunen. 

Andre saker som ble debattert var om Oksøy - Ryvingen skulle vurderes for omgjøring fra landskapsvern til nasjonalpark. Her var det ulike meninger blant partiene. Et annet tema som også vekket stor uenighet blant politikerne, var utbyggingsplanene i Topdalsfjorden i forbindelse med den planlagte kontainerkaia.