Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største i landet, når det gjelder jegerprøven. Hvert år utdanner vi 10.000 nye jegere fordelt på over 500 jegerprøvekurs.

Jegerprøveansvarlig:

Kjetil Urdal

[email protected]

Jegerprøvekurs 2024 Inkl. jegerprøveboken

Link til informasjon og påmelding:

Kurs 1 April   For info og påmelding følg linken: Info og påmelding

Erfaringsmessig fylles våre populære kurs meget raskt og vi anbefaler på det sterkeste at du snarest melder deg på første ledige kurs. Vær oppmerksom på at det tar tid fra du melder deg på kurs til du har bestått eksamen og får jegeravgiftskort slik at du kan gå på jakt eller kjøpe våpen. Våpensøknader tar litt tid hos Politiet. Mange utsetter kurset for lenge og vil da få problemer med jakt og våpenkjøp tidlig i jaktsesongen. Si gjerne ifra om dette også til venner og bekjente som du tror kan være interessert i å bli jegere.

Jegerpøveboken er pensum for kurset og et fint oppslagsverk å ty til også etter at du er blitt godkjent jeger. Den er inkludert i dette kurset Verdi kr.400,-.