Årsmøte 2023 Songdalen JFF

Det innkalles til årsmøte torsdag den 21 Mars 2024 kl 18.00 Sted: idrettshuset på Hortemo

Publisert: 13. februar 2023 kl. 10.06

Sist oppdatert: 18. februar 2024 kl. 21.59

Foreløpig saksliste:

1. Velkommen

2. Innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

5. Årsberetninger

6. Valg av nivå for kontingent

7. Arbeidsprogram

8. Regnskap

9. Innkomne forslag

10. Valg

Valgkomiteens forslag

11. Valg av to representanter til fylkets årsmøte, samt til Agderkonferansen

 

Forslag til saker til årsmøtet må være levert styret skriftlig senest torsdag 7 Mars.

 

Avslutning og koldtbord

 

Hilsen styret.