Årsmøte 2023 Songdalen JFF

Det innkalles til årsmøte torsdag den 21 Mars 2024 kl 18.00 Sted: idrettshuset på Hortemo

Publisert: 13. februar 2023 kl. 10.06

Sist oppdatert: 13. mars 2024 kl. 22.19

Saksliste:

1. Velkommen

2. Innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

5. Årsberetninger

6. Valg av nivå for kontingent

7. Arbeidsprogram

8. Regnskap

Saldobalanse og årsoppgave

9. Innkomne forslag

Forslag om hundeutvalg

Opprette jakthund-utvalg med styreplass for leder, og dermed endring av vedtekter.

10. Valg

Valgkomiteens forslag

11. Valg av to representanter til fylkets årsmøte, samt til Agderkonferansen

 

Avslutning og koldtbord

 

Hilsen styret.