Jaktutvalget

Andebu JFF disponerer per nå ikke eget jaktterreng, men jaktutvalget har god dialog med grunneiere i bygda og jobber kontinuerlig for å låne terreng til ulike aktiviteter.  Vi arrangerer: Introjakter - Klubbprøve for harehunder: - Torskeaften – Aversjon - Sporhundtrening - Kurs - Revepokal.

Publisert: 28. juli 2021 kl. 10.36

Sist oppdatert: 01. februar 2024 kl. 09.52

Aversjon hund / sau dressur 2023

Aversjon 4.jpg

For å spare våre utvalgsmedlemmer som er arrangører av våre aktiviter for mange timers arbeid vil vi nå innføre digital påmelding og betaling til flere av våre arrangementer. Vi starter med Aversjonskurset og håper de som ønsker å delta tar seg tid til dette «data-arbeide». 

Påmeldings-"knappen" finnes i Aktivitetskalenderen. Husk å finne aktiviteten med rett dato du vil delta. Fyll ut skjemaet som kommer opp. Du kan her bl.a. velge ledig klokkeslett. Alle opplysninger om hunden som vi trenger. Betaling med Kort eller Vips. 

Påmelding åpnes 6. juni.

Tirsdag 20. juni
Tirsdag 27. juni

JULI ferie.

Tirsdag 8. august
Tirsdag 15.august
Tirsdag 22. august
Tirsdag 29. august
Tirsdag 5. september

Påmelding og betaling er bindende og skjer via vår Aktivitetskalender. Trykk på dato du vil delta over her og du kommer direkte til aktivitetskalenderen vår for denne dato

Alle dager kl.17.50 - 21.00 hos Thorvald Gran på Dalsroa.
Adresse: Dalsroavegen 273. Fv 306 mellom Nes og Hvarnes.

PRIS: (Betaling ved påmelding. Kort / Vips)

Medlem         Kr. 250,- pr. gang (1. og 2. gang)

Ikke medlem Kr. 500,- pr. gang (1. og 2. gang)

Repetisjon: Fra 3 gang  kr. 100,- pr gang (Avtales med instruktør og betales ved fremmøte)

Alle ønskes vel møtt til en hyggelig dressurkveld.

Mer om Aversjonsdressur her.

Mvh. Jaktutvalget i Andebu JFF.

Gunn Hege: Mobil: 41220136

 

Andebu JFF

har gleden av å invitere medlemmer - unge og/eller ferske jegere til opplæringsjakt.

KURSENE ER FULLTEGNET.

Bli med erfarne rådyrjegere og prøv deg på posteringsjakt med drivende hund. Lær om jaktutøvelsen, hunder som brukes til denne type jakt, og bli med på slakting dersom det blir felt dyr.

Vi kan bruke både hagle og rifle, men storvilt prøven må være godkjent av året dersom dere skal bruke rifle.

2022 Introjakt 1.jpg

 

Introjakt Rådyr - November 2023 (Fulltegnet)

Sted: Andebu

Dato: 4. november 2023

Pris: Kr. 100,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke medlemmer.

Påmelding blir via vår aktivitetskalender og åpner 1. september.

Gå til påmelding her.

 

2022 Introjakt 2.jpg

Introjakt Rådyr - Desember 2023 (Fulltegnet)

Sted: Andebu

Dato: 2. desember 2023

Pris: Kr. 100,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke medlemmer.

Påmelding blir via vår aktivitetskalender og åpner 1. oktober.

Gå til påmelding her.

 

Referat fra Introjakt Rådyr - 5. november 2022

Se kort referat og bilder fra Introjakten her.

 

2022 Blodsporbilde 1.JPG

Avsluttet for 2023.

Løpende info for dato og sted legges ut hver uke på AJFF facebook-side.

Mandag er satt opp som Sportreningsdag, men noen ganger kan det være hensiktsmessig å velge en annen dag, Følg med på
https://www.facebook.com/groups/198490350288814 - der blir dag og fremmøtested kunngjort hver uke.

Kontaktperson i Sporhundgruppa er Astrid Holm, tlf: 908 09 852

2024 Torskeaften innbydelse.jpg

Se også aktivitetskalenderen.

Harehundprøven 2023.

Resultater:

RN Pirko til Karsten Prebensen, AJFF ble KLUBBMESTER for Andebu JFF. 

I lagprøven ble Andebu JFF vinnere med 105 poeng i gjennomsnitt pr. hund. Sandefjord JFFs hunder fikk 78,2 poeng i gjennomsnitt. Gratulerer til Andebu JFF!

2023 Resultater harhundpøven.jpg

Se mer fra prøven her.

Kriterier for Revepokalen:

Gjelder fra 1. januar til 31. desember hvert år. Må følge jakttiden.

De som har skutt flest rev i kalenderåret får napp i pokalen. Pokalen går til odel og eie til den som har 5 napp.

Deltager som skal delta må være medlem i Andebu JFF. Skutt rev må meldes til Roar Holt (41 56 60 92) og bilde av reven på melding til Roar. Husk navn på skytter av reven.Bare telefonnr. er ikke godt nok.Det er ingen begrensning på hvor reven felles av medlemmet. Roar Holt fører liste på felte rever og leverer etter nyttår listen til formann i Jaktutvalget som sørger for at pokalen utdeles på årsmøtet.

Praksis har vært at pokalen sponses av et firma eller enkelt person.

ANDEBU JFF

Andebu JFF disponerer per nå ikke eget jaktterreng, men jaktutvalget har god dialog med grunneiere i bygda og jobber kontinuerlig for å låne terreng til ulike aktiviteter. 

Introjakter: Jaktutvalget jobber for å få på plass et utvalg introjakter. Følg med på aktivitetskalenderen, hjemmesiden og Facebook siden til Andebu JFF

Klubbprøve for harehunder: Dette er et tradisjonsrikt samarbeid mellom Andebu JFF og Sandefjord JFF. Prøven avholdes i november og klubbene bytter på å være teknisk arrangør. Prøven er også KM for Andebu JFF.

Torskeaften på Odd Fellow: Arrangeres i mars, og er en sosial kveld som har lange tradisjoner. Dette arrangementet er også i samarbeid med Sandefjord JFF. I tillegg til nydelig middag er det premieutdeling for klubbprøven for harehunder, og sosialt samvær ut i de små timer. 

Aversjon (sauedressur): I juni og august/september arrangerer vi aversjon sau/hund dressur. Vi har flere godkjente instruktører og tilbudet har vært meget populært. 

Åtejakt på rev: Andebu JFF har en skogsbrakke som jaktutvalget har tilpasset til åtejakt på rev. Denne er åpen for alle medlemmer som har lyst til å prøve denne jaktformen. Brakka har vært lite brukt de siste årene og jaktutvalget jobber nå for å få dedikerte personer til å legge ut åte og holde brakka med ved. Kontakt leder i jaktutvalget dersom dere ønsker nøkkel til brakka. 

Sporhundgruppa: Det har vært litt lite aktivitet i denne gruppa den siste tiden, men vi jobber nå med å få til flere aktiviteter. Kan bl.a nevne ringtrening, utstillingskurs og drevprøver..  Gruppa har godkjente ettersøksinstruktører, og avholder med jevne mellomrom innføringskurs i ettersøk etter skadet vilt.                                        

Kontaktperson i sporhundgruppa er Astrid Holm, tlf:  908 09 852

Hos de fleste grunneierlagene i Andebu går jaktkortene direkte til grunneierne. Her må man gå direkte på hver enkelt grunneier for å få jaktkort. Er man ny jeger er tilgangen på rådyr-, elg- og harejakt begrenset. Derimot er f.eks rev-, due- og beverjakt greit tilgjengelig om man tar en runde til flere grunneiere innenfor kommunen.  

Kontaktperson i jaktutvalget: Gunn Hege Hardus, tlf: 412 20 136