Aulivassdraget

Årsrapport for vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik

Publisert: 29. april 2024 kl. 10.40

Rapporten er nå offentlig, og jeg oppfordrer dere til å dele den med deres medlemmer og andre som kunne være interessert i å følge med på arbeidet med vannforvaltning i vårt område.

 

Se hele årsrapporten her.