Fiskeutvalget

Bjerke Jeger- og Fiskerforening disponerer fisket i 15 vann, samt Elvene Kverdøla, Leira, ned til Kverndamsbrua og oppstrøms til Øvre Hellerhølen ved fylkesskille mot Oppland.

De dominerende artene i våre vann er ørret og abbor. I Stråtjern kan også sik påtreffes. Fiskeutvalget i Bjerke JFF kultivere vannen med noe settefisk, flytting av villfisk, vannprøvetakning, og tynningsfiske etter abbor om våren. Fiskemulighetene er variert hos oss, med flere vann som er lett tilgjenelige fra bilvei og flere vann lengre til skogs. Flere vann egner seg gost for fluefiske, med torvkanter rundt og god plass til bakslengen. Kanskje ligger ditt nye «hemmelige» vann i våre områder?


Fiskekort fåes kjøpt på Inatur eller på Esso i Maura

Honsjøen

Vårt mest besøkte vann er Honsjøen. Sjøen ligger lett tilgjenelig med bil, med vei på begge sider av vannet. Følg skilting til Nordåsen skistadion i Maura. Honsjøen har fine bestander av ørret og abbor. Her ligger også en båt som er tilknyttet ordningen 1 nøkkel 100 båter fra NJFF. Les mer om leie av denne båten her: www.minebåter.no. Husk redningsvest!

Vi arrangerer årlig et stevne om sommeren og det er ikke sjelden det kommer inn fisk i konkurransen opp mot 1 kg, men snittvekta på ørreten er 300 – 400g. Honsjøen er delt inn av en stor øy midt på, den søndre delen kalles lokalt Vesle Honsjøen. I Honsjøen har Bjerke JFFs fiskeutvalg de senere år flyttet vill fisk opp fra bekken Hona, istedenfor å sette fisk fra anlegg. De fleste som fisker i Honsjøen bruker mark, dupp og flue eller sluk/spinner. Hva som fisker best, er avhengig av årstid og vær. Fisk med det DU har troen på. Det er en åpen koie ved parkeringen, samt en gapahuk i nordenden. Det er også flere fine teltplasser rundt vannet.

Store Vikka

Store Vikka ligger nærme Honsjøen og er også et mye besøkt vann. Her er det også en god bestand med ørret og abbor. Deler av Store Vikka er ikke like lett tilgjengelig med bil, men terrenget rundt er relativt lettgått. I Stor-Vikka kan du, om du er heldig, treffe skikkelig grov ørret.

Like ved Handicapbryggen ligger det en 14 fots aluminiumsbåt for utleie til våre medlemmer. 

Pris: 100,- kr pr døgn.
Medlemskort må fremvises ved leie av nøkkel til båten.

Båten på Stor-Vikka kan leies hos:
Asbjørn Evjebråten 
Økrivegen 63
2032 Maura
Tlf: 952 48 603​

Stråtjern

Stråtjernet er lett tilgjengelig. Vannet ligger langs Gamle Hadelandsvei: fylkesvei 528. Vannet er svært grunt mange plasser, men huser svært gode bestander av ørret og abbor. Særlig populære er plassene ved innoset og utløpet, samt ved svabergene nord for Damstua. Her fanges også en og annen sik, kanskje særlig om vinteren. Det er også en hytte i nordenden av vannet. Denne er det mulig å leie for medlemmer via Inatur.

Vesle Vikka

Vesle Vikka har blitt et populært turmål for mange, både fiskere og turgåere. På nord-østsiden av vannet ligger en ganske ny, åpen koie. Fisket er godt, men med en del småfisk. En ny båt ligger også i vannet. Den kan alle låne gratis. Husk redningsvest!

Vann som egner seg med fluestang
Nord for Honsjøen ligger Skjennumstjernet og Dalstjernet. Rundt disse små tjernene er det torvmyrer og enkelt å kaste med flue. Likens er det også med Aurtjern, som ligger Nord for stråtjern. Det går skogsbilvei frem til alle tre tjernene, men de er stengt med bom. Nøkler til disse er å få leid av foreningen for medlemmer.

Villmarksvann
Inne i Marifjell naturreservat ligger det noen gjemte perler av fiskevann. Langvann, Fagertjern og Krosstjern ligger noen timers gåtur unna bilveien, men byr gjerne på flott fisk for den som tar seg turen. Vannene ligger relativt høyt og er ofte ikke fiskbare før i begynnelsen på juni. Vannene huser meget pen fisk, om du er heldig. Litt kortere å gå ligger Tolleftjernet, Øvre og Nedre Tøletjern. Her er også mulighetene gode for fine turer med fiskestangen i hånda. Ved Øvre Tøletjern ligger en liten åpen Koie. Til disse vannene er det godt merkede turstier, om du går fra parkeringen ved Store Vikka.

Kvernsjøen
Er du meitefisker og har lyst på grov abbor innpå skogen? Da er Kvernsjøen vannet for deg. Her finnes en god bestand med grov abbor. Det er også mye ørret i vannet, men snitt-størrelsen er nokså liten. Kvernsjøen er lett tilgjengelig dersom man leier nøkkel hos foreningen. Adkomst fra fylkesvei 528, mot Asakskogen.

Her ligger det en 12 fots pioneer som er mulig å leie for våre medlemmer:
Pris: 100,- kr pr døgn.
Medlemskort må fremvises ved leie av nøkkel til båten.

Båten på Kvernsjøen kan leies hos:
Asbjørn Evjebråten 
Økrivegen 63
2032 Maura
Tlf: 952 48 603​

Husk redningsvest!

 

Vesle-Kvernsjøen
Vesle Kvernsjøen ligger øst for Kvernsjøen, på høyre side av veien. Vannet huser en god bestand av ørret og abbor. Det ligger også en båt til fri benyttelse her.
 

 

  • Fiskekort skal være løst før fiske påbegynnes, medbringes under hele fisket og fremvises på forlangende.
  • Fiskekortet gleder for fiske med stang fra land, isfiske og fra båt/kano/bellyboat.
  • Det er ikke tillatt med motor av noe slag på båt, herunder elektrisk motor.
  • Det er ikke tillatt å benytte faststående redskap, som for eksempel line og garn. Utsett uten tilsyn betraktes som faststående redskap.
  • Fiske med oter er ikke tillatt.
  • Ørret kortere enn 25 cm skal levende og minst mulig skadd settes ut igjen.
  • I bekker, elver og innenfor en sone av 100 meter ved bekke- og elveos, både innløps- og utløpsos er all fiske forbudt i oktober måned.
  • Overtredelse av fiskeregler kan medføre ileggelse av gebyr, oppad begrenset til 1.000,- eller ved grove overtredelser politianmeldelse. 

Fishing regulations Bjerke JFF

PRZEPISY DOTYCZĄCE WĘDKARSTWA ZWIĄZEK ŁOWIECTWA I WĘDKARSTWA W BJERKE

ПРАВИЛА РЫБНОЙ ЛОВЛИ

Priser for 2024

  Medlem   ikke medlem
Familie årskort: 550,-650,-
Årskort:300,-450,-
Døgnkort:85,-115,- 

 

Fiskekort kan kjøpes på både iNatur og SMS. oppskrift på hvordan du gjør dette finner du her:

SMS og iNatur

Medlemmer av Bjerke JFF kan leie bomnøkler til Mathiesen Eidsvold Værk og Bjerke Almenningen sine veier i Bjerke JFF sine terreng.​

Det gjelder kun for de som har utløst jakt- eller fiskekort, og som trenger å bruke nøkler for å fiske eller jakte i terrenget som Bjerke JFF. 
 

Nøkler kan leies hos:

Asbjørn Evjebråten 
Økrivegen 63
2032 Maura
Tlf: 952 48 603
-----------------------------------                                     
Nils Øines
Gamle Hadelandsveg 37
2032 Maura
Tlf: 901 38 499
-----------------------------------
Bjørge Kopperudsmoen
Hansbråtavegen 6
2032 Maura (Sandsnesseter)
Tlf: 906 74 311
-----------------------------------
Pris kr 50,- pr døgn, medlemskort må fremvises ved leie av nøkkel.
Husk å les reglene for bruk av nøkkel som står på kjøretillatelsen som følger hver nøkkel.

Bjerke JFF disponerer flere koier som står åpne for friluftsfolk.​
​Koiene på Garlimåsan og Veslevikka er av nyere dato. Koiene gir tak over hodet, og egner seg godt til overnatting for 4-5 personer.

Ved Øvre Tøltjern er det ei liten enkel brakke.

Stråtjernstua er ei enkel hytte med solcelle, strøm til lys og gass koketopp, vedfyring og utedo. Det er sengeplass til 4 personer. Vann hentes vår/sommer/høst i bekken som renner på baksiden av hytta. Den ligger fint til ved innsjøen Stråtjern som byr på fine fiskemuligheter. Pris for leie av Stråtjernstua er kr. 550,- pr døgn for medlemmer og kr. 650,- pr døgn for ikke-medlemmer. Hytta kan leies via iNatur​. Weekend (fre-søn) 900,- for medlem og 1100,- for ikke-medlem.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.