MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt- og jakthundutvalget

Bjerke JFF disponerer ca 110.000 dekar jaktterreng i Nannestad og Hurdal. Vi står også for jaktkortsalg, sau- hund dressur, taksering og opplæringsjakt.

Jakt og jakthund utvalget består av en god gjeng med menn og kvinner der interessen for jakt, friluftsliv og fellesaktiviteter i naturen er fundamental sterk.

Felles for oss alle er et sterkt ønske om å tilrettelegge et naturlig sted å begynne for nye jegere som ønsker å komme seg på jakt og stadig utvide våre tilbud.

I vinterhalvåret drives støtteforing av rådyr etter behov, samt predatorbekjempning.

Hvert år arrangerer vi NKK terminlisteført blodspor- / ettersøksprøve​.

Vi håper alle jegere får en positiv opplevelse i våre terreng.

Ta gjerne bilder og send dem til oss.​

​Årskort småvilt selges i 2. etg på Bjerke Velhus 3., 8., 16. juni og 16. august. Dagskort vil bli åpnet for kjøp på Inatur over sommeren. 

Fra år 2021 er det søknad på rådyrkort. Frist: 7. juni. ​Merk! Det vil ikke bli muligheter for å kjøpe andre kort enn gjenkjøp etter fristen.

Priser for 2021

Jaktkort                                  Medlem            ikke Medlem

Småvilt årskort                         2200,-               3200,-

Småvilt m. rådyr                       2850,-

Rådyr bukk                               1500,-

Gjenkjøp bukk                          1500,-

Rådyr                                        1000,-

Gjenkjøp rådyr                           750,-

Småvilt 3 dager                          550,-                 1100,-

Småvilt døgn                              350,-                  550,-​

Treningskort                               550,-

*Vinterjakt rovvilt 1.jan-15.apr.   200,-                   200,-                 (rev/mår)
 

 

------------------------------------------------------------------------

Sau(hund)

Førstegangsprøve                       350,-                  550,-

Reprøve                                      250,-                  350,-

Etter 5 år                                     350,-                  450,-​​​

Her følger de viktigste reglene for jakt på Bjerke JFF sitt terreng. I tillegg må du som jeger forholde deg til øvrig regelverk fastsatt av offentlige myndigheter.

Jaktregler Bjerke JFF

​​​​​​§ Bjerke JFF disponerer ca. 110 000 dekar jaktterreng i Nannestad og Hurdal kommune. Det henvises til det til enhver tid gjeldene jaktkart. All jakt syd for riksveg 120 fra Nordmokorset til Maura, derfra Gamle Hadelandsveg til Vollaugsmoen og Leiravassdraget til grensa mot Oppland er forbudt. Unntatt er Lybekkmarka syd for Nordmokorset og Sørlia sørvest for Vollaugsmoen.

§ Bjerke Jff har kvotefri jakt på rådyr. For å løse rådyrkort må tilgang til godkjent ettersøkshund dokumenteres.

§ Bjerke Almennings terreng er stengt for jakt med hund, og jakthundtrening til og med 14​ september. Andre terreng er åpne for jakt med hund fra og med 10. september.

§ Trening av hund er tillatt fra og med 21.8 (ikke i Bjerke Almening) når hund er bufetestet og godkjent. Det må være løst trenings- eller småviltjaktkort.

§ Toppjakt med rifle er ikke tillatt.

§ Bruk av stålhagl er forbudt.

§ Jaktkortinnehaver plikter å gjøre seg kjent med gjeldene lover og regler, sentralt og lokalt.

§ Det er ikke tillatt å jakte småvilt, eller trene hund, den første uka i elgjakta fra og med 5. oktober til og med 11. oktober. 

§ Alle jaktrelaterte aktiviteter på innmark/dyrket mark er forbudt. Bilkjøring på innmark er forbudt. Jaktkartet gir en oversikt over hvilke eiendommer som er med i jaktterrenget, merk her at det kun er utmark som er å betrakte som jaktterreng. 

§ Det skal leveres fellingsrapport innen 10. januar påfølgende år, uavhengig av fangst eller ikke.

§ Jakt- og treningskort skal kjøpes før jakta eller treningen med hund begynner. Husk at kortet også skal medbringes når du er på jakt eller trening med hunden.

§ ​Duejakt tillates på innmark, men kun med grunneiers tillatelse.

§​ Alle skudd mot rådyr skal meldes umiddelbart til oppsynsmann Odd Vollaug. Dette gjelder både ved felling og ved behov for ettersøk. Ved påskyting/felling der forfølgelsesretten i henhold til utøvelsesforskriften er benyttet, skal slik varsling også foretas.

Melding som nevnt kan ringes inn eller det kan sendes SMS. Tlf: 41 91 51 95

§ Rapportering av skutt vilt: når du har skutt dyret ditt skal hjørnet på jaktkortet rives av. Legg jaktkortet ditt med det avrevne hjørnet på dyret og send bilde av dette til Odd Vollaug (Tlf: 41 91 51 95) FØR dyret fraktes ut av terrenget. Pass på at jaktkortnummeret er synlig på meldingen. 

 

Annet

- Brunfugl (røy og orrhøne) er fredet.

- Avtale om ettersøkshund kan gjøres med Bjerke JFF ettersøksring.

- Vi oppfordrer alle jegere til å melde mistenkelige hendelser, eller saker som ikke er forenlige med våre verdier.

- Det er krav om sauerenhetsbevis for all jakthund trening og hundejakt på foreningens terreng før 1. oktober.
For hunder under 5 år kreves det bevis av året. For hunder over 5 år kreves bevis ikke eldre enn 2 år.

- På Bjerke Almenning's eiendom (Nordåsen) er det ikke lov å benytte løs hund før 15.september. 

Jaktkart

 

​​​​Rådyr
Rådyrbukk, f.o.m 10. august. Bare med rifle og uten bruk av hund.
Vanlig rådyrjakt. 25. september - 23. desember.

Fugl
Gressender, blant annet stokkand. 21. august - 23. desember.
Dykkender, blant annet kvinand. 10. september - 23. desember.
Ringdue 21. august - 23. desember.
Skogsfugl 10. september - 23. desember.

Begrensning i uttak av skogsfugl: 2 skogsfugl per jeger per dag. Brunfugl (røy og orrhøne) er fredet.

Hare
10.september - 28./29.februar.

Rovvilt
Rødrev 15.juli - 15.april.
Mår 1.november - 15.mars

Øvrige viltarter følger de offentlig fastsatte jakttidene i jakttidsforskriften.

Opphold i all jakt foreningen disponerer den første uka i elgjakta, det vil si 5. - 11. oktober.

Her finner du det nye jaktkartet til Bjerke Jeger- og fiskerforening sitt terreng >> Jaktkart

 

Medlemmer av BJFF kan leie bomnøkler til Mathiesen Eidsvold Værk og Bjerke Almenningen sine veier i BJFF sine terreng.​

Det gjelder kun for de som har utløst jakt- eller fiskekort, og som trenger å bruke nøkler for å fiske eller jakte i terrenget som Bjerke Jeger- og fiskerforening leier. 

Nøkler kan leies hos:

Asbjørn Evjebråten 
Økrivegen 63
2032 Maura
Tlf: 952 48 603

Nils Øines
Gamle Hadelandsveg 37
2032 Maura
Tlf: 901 38 499

Bjørge Kopperudsmoen
Hansbråtavegen 6
2032 Maura (Sandsnesseter)
Tlf: 906 74 311

Pris kr 50,- pr døgn, medlemskort må fremvises ved leie av nøkkel.
Husk å les reglene for bruk av nøkkel som står på kjøretillatelsen som følger hver nøkkel.

BJFF disponerer flere koier som står åpne for friluftsfolk.​
​Koiene på Garlimåsan og Veslevikka er av nyere dato. Koiene gir tak over hodet, og egner seg godt til overnatting for 4-5 personer.


Ved Øvre Tøltjern er det ei liten enkel brakke.


Stråtjernstua er ei enkel hytte med solcelle, strøm til lys og gass koketopp, vedfyring og utedo. Det er sengeplass til 4 personer. Vann hentes vår/sommer/høst i bekken som renner på baksiden av hytta. Den ligger fint til ved innsjøen Stråtjern som byr på fine fiskemuligheter. Pris for leie av Stråtjernstua er kr. 400 pr døgn for medlemmer og kr. 600 pr døgn for ikke-medlemmer. Hytta kan leies via iNatur​.

NKK terminlisteført blodspor- / ettersøksprøve og Elite (alle raser) arrangeres av BJFF den 29. mai 2021

​​Startkontigent
Ordinær kr. 450,-
Elite kr. ​500,- ​


Påmelding
Manuell påmelding til Johnny F. Andersen / epost: [email protected]

Påmeldingsfrist: 15. mai 

Sau-/ hund dressur

​​Bjerke JFF arrangerer nye runder med aversjondressur med godkjente instruktører i fra juni til starten av september. Du er også velkommen til å ta med hunder av andre raser, være seg jakthunder eller ikke.  Gjennomført aversjondressur viser at du tar ansvar når du har hunden med i områder med sau.

 

Sted: Gamle Hadelandsveg Maura.

Skilt står ved vegen. 

Husk påmelding 

Oppgi følgende informasjon om din hund ved påmelding:

- NKK registreringsnummer
- Rase
- Fødselsdato
- Er hunden testet tidligere

E -mail: [email protected]

SMS: 92256793

Priser finner du her

----------------------------------------------------------------------​

Oppsatte tider 2021

Juni

Tirsdag 8/6

Torsdag 10/6

Tirsdag 15/6  

Torsdag 17/6

Tirsdag 22/6

Torsdag 24/6

 

Høsten

Tirsdag 10/8

Torsdag 12/8

Tirsdag 17/8

Torsdag 19/8

Tirsdag 24/8

Torsdag 26/8

Tirsdag 31/8

Torsdag 2/9

Tirsdag 7/9

Tirsdag 14/9

Torsdag 16/9

 

------------------------------------------------------------------------

Her i Norge er det vanlig å slippe sauen i utmarka for å beite i sommerhalvåret. Sauen slippes vanligvis i løpet av juni og sankes fra starten av september og utover høsten, til alle dyrene er kommet hjem. Det er grunneierne som leier bort utmarksterrengene til sauebøndene, og det er også grunneierne som leier ut jaktterreng til oss jegere. For å unngå konflikter mellom sauer og jagende hunder krever derfor grunneierne at hunden har et bevis for at den har gjennomgått et saueaversjonskurs, før hunden får lov til å slippes løs i terrengene.

Et saueaversjonskurs består i at hunden testes løs blant sauer to ganger, med minimum 14 dagers mellomrom. Hvis hunden siste gangen viser tydelig tegn på å selvstendig vike fra sauen uten påvirkning fra eier, får hunden et sauereinhetsbevis. For å få hunden til ikke å like sau brukes det strømhalsbånd, og det gies et støt til hunden i det den går i eller jager sau. Sauereinhetsbeviset gies kun om hunden siste gangen ikke har fått støt. Aversjonskurs er den eneste situasjonen man får lov til å bruke strømhalsbånd på hund i Norge, og det skal kun utføres av sertifiserte instruktører.

Blodsporprøve.JPG

​Våre 7 ekvipasjer består av erfarne ettersøksjegere med ettersøkshund som har grundig sportrening og ettersøkserfaring på rådyr. Vi har felles trening ​minimum 1 gang i mnd for å opprettholde kompetansen hos våre hunder​


Ettersøksavtale kan kjøpes av ettersøksringen i BJFF ved kjøp av jaktkort, og gjelder kun i BJFF sitt terreng. Ettersøksavtaler skrives av kortselger for BJFF.

Bjerke Jeger- og fiskerforening er en del av Øvre Romerike takseringsring

Etter enighet mellom Bjerke, Nannestad og Holter Almenning er disse tre eiendommer fra og med 1.1.2013 å regne som et jaktfelt i forbindelse med jakt på ulv, gaupe og bjørn.

​​​​​Arealet er på ca. 90 000 dekar utmark. Ved jakt på en eller flere av oppgitte arter skal følgende retningslinjer følges.

1. Dersom det av myndighetene åpnes for lisensjakt på ulv eller bjørn i regionen, åpnes det for jakt i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning.
2. Dersom det av myndighetene åpnes for kvotejakt på gaupe i regionen, åpnes det for jakt i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning.
3. De til enhver tid gjeldene retningslinjer og pålegg fra myndighetene skal følges.
4. Lisensjakt på ulv og bjørn skal gjennomføres som lagsjakt av forhåndsgodkjente lag med navngitt leder og medlemmer. Allerede etablerte elgjaktlag i allmenningene er å regne som godkjente lag for lisensjakt på ulv og bjørn. Sammensetningen av elgjaktlagene for lisensjakt på ulv og bjørn, følger samme oppsett som for elgjakta i forhold til medlemmer og leder.
5. Kvotejakt på gaupe kan gjennomføres som lagsjakt av forhåndsgodkjente lag med navngitt leder og medlemmer. Allerede etablerte elgjaktlag i allmenningene er å regne som godkjente lag for kvotejakt på gaupe. Sammensetningen av elgjaktlagene for kvotejakt på gaupe, følger samme oppsett som for elgjakta i forhold til medlemmer og leder. Kvotejakt på gaupe kan og utføres av de som innehar småviltkort eller rådyrkort i en av allmenningene.
6. Dersom punkt 4 og/eller 5 oppfylles, kan vedkommende lag eller jeger jakte i alle de tre allmenningene.
7. Felling av ulv, gaupe eller bjørn, eller skudd mot disse artene skal umiddelbart etter skuddet er avfyrt meldes til allmenningene på telefon. 94 84 74 70.
8. Det er for tiden vederlagsfritt å skyte ulv, gaupe og bjørn i de tre allmenningene.
9. Jakt på ulv, bjørn og gaupe i henhold til dette oppsett gir ikke rettigheter utover jakt på disse tre arter. Lagets sammensetning, med ansvarlig leder og medlemmer meldes for godkjenning til administrasjonen i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning per e-post, [email protected] E-posten skal være besvart og laget godkjent av administrasjonen i allmenningene før jakt igangsettes. Nannestad, Bjerke og Holter Almenning er å regne som et av de viktigste utfartsområdene i forhold til friluftsliv for befolkningen i Oslo og Akershus. Vi må derfor få be om at det under jakt vises hensyn til andre brukere av marka.

NB! Det er ikke tillatt å postere eller skyte i eller over oppkjørte skiløyper.

Maura 15.08.2017
Bjerke, Nannestad og Holter Almenning

Bjerke Jeger-og fiskerforening tilbyr rimelig hundefôr til alle våre medlemmer.

​Hundefô​ravtalen gjelder Sportsmans Pride, og fôret selges hos Jessheim Dyreklinikk avd Maura.

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.