Jakt- og jakthundutvalget

Bjerke JFF disponerer ca 110.000 dekar jaktterreng i Nannestad. Vi står også for jaktkortsalg, sau- hund dressur, taksering og opplæringsjakt.

Jakt og jakthund utvalget består av en god gjeng med menn og kvinner der interessen for jakt, friluftsliv og fellesaktiviteter i naturen er fundamental sterk.

Felles for oss alle er et sterkt ønske om å tilrettelegge et naturlig sted å begynne for nye jegere som ønsker å komme seg på jakt og stadig utvide våre tilbud.

I vinterhalvåret drives støtteforing av rådyr etter behov, samt predatorbekjempning.

Vi håper alle jegere får en positiv opplevelse i våre terreng.

Her følger de viktigste reglene for jakt på Bjerke JFF sitt terreng. I tillegg må du som jeger forholde deg til øvrig regelverk fastsatt av offentlige myndigheter. Oppdatert 19.09.23.

​​​​​​§ Bjerke JFF disponerer ca. 110 000 dekar jaktterreng i Nannestad og Hurdal kommune. Det henvises til det til enhver tid gjeldene jaktkart. All jakt syd for riksveg 120 fra Nordmokorset til Maura, derfra Gamle Hadelandsveg til Vollaugsmoen og Leiravassdraget til grensa mot Oppland er forbudt. Unntatt er Lybekkmarka syd for Nordmokorset og Sørlia sørvest for Vollaugsmoen.

§ Bjerke JFF har kvotefri jakt på rådyr. For å løse rådyrkort må tilgang til godkjent ettersøkshund dokumenteres.

§ Bjerke Almennings terreng er stengt for jakt med hund, og jakthundtrening til og med 14​ september. Andre terreng er åpne for jakt med hund fra og med 10. september.

§ Trening av hund er tillatt fra og med 21.8 (ikke i Bjerke Almenning) når hund er bufetestet og godkjent. Det må være løst trenings-, rådyr- eller småviltjaktkort.

§ Toppjakt med rifle er ikke tillatt.

§ Bruk av stålhagl er forbudt. Det er også forbudt å benytte og bære med seg blyhagl i forbindelse med jakt i, og nærmere enn 100 meter fra, våtmark. Mer informasjon om blyforbudet finner du her.

§ Jaktkortinnehaver plikter å gjøre seg kjent med gjeldene lover og regler, sentralt og lokalt.

§ Det er ikke tillatt å jakte småvilt, eller trene hund, den første uka i elgjakta fra og med 5. oktober til og med 11. oktober. 

§ Alle jaktrelaterte aktiviteter på innmark/dyrket mark er forbudt. Bilkjøring på innmark er forbudt. Jaktkartet gir en oversikt over hvilke eiendommer som er med i jaktterrenget, merk her at det kun er utmark som er å betrakte som jaktterreng. 

§ Det skal leveres fellingsrapport innen 10. januar påfølgende år, uavhengig av fangst eller ikke.

§ Jakt- og treningskort skal kjøpes før jakta eller treningen med hund begynner. Husk at kortet også skal medbringes når du er på jakt eller trening med hunden.

§ ​Duejakt tillates på innmark, men kun med grunneiers tillatelse.

§ Det er tillatt å skyte rødrev og mår på alle våre ulike jaktkort. Felling av rødrev eller mår på andre jaktkortkategorier enn småviltkort skal meldes til Odd Vollaug umiddelbart etter skudd. 

§ Alle småviltjegere plikter å holde seg oppdatert på gjeldende kvoteregler og eventuell fredning av brunfugl. Informasjon om dette vil bli lagt ut på nettsiden i forkant av jakta, etter at takseringsresultatene foreligger. 

§​ Alle skudd mot rådyr skal meldes umiddelbart til oppsynsmann Odd Vollaug. Dette gjelder både ved felling og ved behov for ettersøk. Ved påskyting/felling der forfølgelsesretten i henhold til utøvelsesforskriften er benyttet, skal slik varsling også foretas.

Melding som nevnt kan ringes inn eller det kan sendes SMS. Tlf: 41 91 51 95

§ Rapportering av skutt vilt: når du har skutt dyret ditt skal hjørnet på jaktkortet rives av. Legg jaktkortet ditt med det avrevne hjørnet på dyret og send bilde av dette til Odd Vollaug (Tlf: 41 91 51 95) FØR dyret fraktes ut av terrenget. Pass på at jaktkortnummeret er synlig på meldingen. 

§ Rådyrjegere MÅ rapportere skutt rådyr i Hjorteviltregisteret for å få kjøpt nytt kort. Man får kun gjort gjenkjøp av rådyrkort hvis man viser frem kvittering på at forrige felling er registrert. Under "Send kvittering på e-post", velger du "meg selv" og "Valdansvarlig" for å få tilsendt kvittering. Veiledning for registrering finner du her: 

Sett og skutt-appen

Hjorteviltportalen på web

 

Annet

- Avtale om ettersøkshund kan gjøres med Bjerke JFF ettersøksring.

- Vi oppfordrer alle jegere til å melde fra om mistenkelige hendelser, eller saker som ikke er forenlige med våre verdier.

- Det er krav om sauerenhetsbevis for all jakthund trening og hundejakt på foreningens terreng før 1. oktober.
For hunder under 5 år kreves det bevis av året. For hunder over 5 år kreves bevis ikke eldre enn 2 år.

- På Bjerke Almenning's eiendom (Nordåsen) er det ikke lov å benytte løs hund før 15.september. 


JAKTKART

 

Jakttider

Rådyr
Rådyrbukk, f.o.m 10. august. Bare med rifle og uten bruk av hund.
Vanlig rådyrjakt. 25. september - 23. desember.

Fugl
Gressender, blant annet stokkand. 21. august - 23. desember.
Dykkender, blant annet kvinand. 10. september - 23. desember.
Ringdue 21. august - 23. desember.
Skogsfugl 10. september - 23. desember.

Hare
10.september - 28./29.februar.

Rovvilt
Rødrev 15.juli - 15.april.
Mår 1.november - 15.mars

Hjort

Det er muligheter for å jakte hjort i Bjerke Almenning. Det er Nordåsen Allmenningsdrift Romerike som administrer alt av hjortejakt, les mer her. Husk at du til en hver tid plikter å holde deg oppdatert på gjeldende kvoter!

Øvrige viltarter følger de offentlig fastsatte jakttidene i jakttidsforskriften.

Opphold i all jakt foreningen disponerer den første uka i elgjakta, det vil si 5. - 11. oktober.

Priser 2024

Prisene er oppdatert 3. januar 2024.

Jaktkort

Medlem

Ikke medlem

Småvilt årskort

2 300,-

3 300,-

Småvilt m/rådyr

3 000,-

 

Rådyr bukk

1 600,-

 

Gjenkjøp bukk

1 600,-

 

Rådyr

1 100,-

 

Gjenkjøp rådyr

  800,-

 

Småvilt 3 dager

  600,-

1 200,-

Småvilt døgn

  370,-

  580,-

Treningskort

  600,-

 

Rovviltkort kjøpes på inatur

  100,-

  100,-

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.

 

Sau/hund

Medlem

Ikke medlem

Førstegangsprøve

  400,-

  600,-

Reprøve

  300,-

  400,-

Etter fylte 5 år

  400,-

  500,-

 

 

Bjerke JFF arrangerer aversjondressur med godkjente instruktører i fra juni til starten av september. Dette er obligatorsik for hunder som skal trene og/eller brukes til jakte i våre terreng. Du er også velkommen til å ta med hunder av andre raser.

Gjennomført aversjondressur viser at du tar ansvar når du har hunden med i områder med sau (det er generell høy tetthet av bufe i våre terreng).

Sted: Gamle Hadelandsveg, Maura. Skilt står ved vegen. 

Oppsatte tider for 2024 finner du i vår aktivitetskalenderHusk påmelding!

Sau/hund

Medlem

Ikke medlem

Førstegangsprøve

  400,-

  600,-

Reprøve

  300,-

  400,-

Etter fylte 5 år

  400,-

  500,-

Sau på utmarksbeite og saueaversonskurs

Norge er det vanlig å slippe sauen i utmarka for å beite i sommerhalvåret. Sauen slippes vanligvis i løpet av juni og sankes fra starten av september og utover høsten, til alle dyrene er kommet hjem. Det er grunneierne som leier bort utmarksterrengene til sauebøndene, og det er også grunneierne som leier ut jaktterreng til oss jegere. For å unngå konflikter mellom sauer og jagende hunder krever derfor grunneierne at hunden har et bevis for at den har gjennomgått et saueaversjonskurs, før hunden får lov til å slippes løs i terrengene.

Et saueaversjonskurs består i at hunden testes løs blant sauer to ganger, med minimum 14 dagers mellomrom. Hvis hunden siste gangen viser tydelig tegn på å selvstendig vike fra sauen uten påvirkning fra eier, får hunden et sauereinhetsbevis.

For å få hunden til ikke å like sau brukes det strømhalsbånd, og det gies et støt til hunden i det den går i eller jager sau. Sauereinhetsbeviset gies kun om hunden siste gangen ikke har fått støt. Aversjonskurs er den eneste situasjonen man får lov til å bruke strømhalsbånd på hund i Norge, og det skal kun utføres av sertifiserte instruktører.

Blodsporprøve.JPG

​Våre 7 ekvipasjer består av erfarne ettersøksjegere med ettersøkshund som har grundig sportrening og ettersøkserfaring på rådyr. Vi har felles trening ​minimum 1 gang i mnd for å opprettholde kompetansen hos våre hunder​


Ettersøksavtale kan kjøpes av ettersøksringen i Bjerke JFF ved kjøp av jaktkort, og gjelder kun i Bjerke JFF sitt terreng. Ettersøksavtaler skrives av kortselger for Bjerke JFF.

Medlemmer av Bjerke JFF kan leie bomnøkler til Mathiesen Eidsvold Værk og Bjerke Almenningen sine veier i Bjerke JFF sine terreng.​

Det gjelder kun for de som har utløst jakt- eller fiskekort, og som trenger å bruke nøkler for å fiske eller jakte i terrenget som Bjerke JFF

Nøkler kan leies hos:

Asbjørn Evjebråten 
Økrivegen 63
2032 Maura
Tlf: 952 48 603
-----------------------------------                                     
Nils Øines
Gamle Hadelandsveg 37
2032 Maura
Tlf: 901 38 499
-----------------------------------
Bjørge Kopperudsmoen
Hansbråtavegen 6
2032 Maura (Sandsnesseter)
Tlf: 906 74 311
-----------------------------------

Pris kr 50,- pr døgn, medlemskort må fremvises ved leie av nøkkel.
Husk å les reglene for bruk av nøkkel som står på kjøretillatelsen som følger hver nøkkel.

Bjerke JFF disponerer flere koier som står åpne for friluftsfolk.​
​Koiene på Garlimåsan og Veslevikka er av nyere dato. Koiene gir tak over hodet, og egner seg godt til overnatting for 4-5 personer.


Ved Øvre Tøltjern er det ei liten enkel brakke.


Stråtjernstua er ei enkel hytte med solcelle, strøm til lys og gass koketopp, vedfyring og utedo. Det er sengeplass til 4 personer. Vann hentes vår/sommer/høst i bekken som renner på baksiden av hytta. Den ligger fint til ved innsjøen Stråtjern som byr på fine fiskemuligheter. Pris for leie av Stråtjernstua er kr. 550,- pr døgn for medlemmer og kr. 650,- pr døgn for ikke-medlemmer. Hytta kan leies via iNatur​. Weekend (fre-søn) 900,- for medlem og 1100,- for ikke-medlem.

Bjerke JFF er en del av Øvre Romerike takseringsring

Etter enighet mellom Bjerke, Nannestad og Holter Almenning er disse tre eiendommer fra og med 1.1.2013 å regne som et jaktfelt i forbindelse med jakt på ulv, gaupe og bjørn.

​​​​​Arealet er på ca. 90 000 dekar utmark.

Ved jakt på en eller flere av oppgitte arter skal følgende retningslinjer følges:

1. Dersom det av myndighetene åpnes for lisensjakt på ulv eller bjørn i regionen, åpnes det for jakt i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning.
2. Dersom det av myndighetene åpnes for kvotejakt på gaupe i regionen, åpnes det for jakt i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning.
3. De til enhver tid gjeldene retningslinjer og pålegg fra myndighetene skal følges.
4. Lisensjakt på ulv og bjørn skal gjennomføres som lagsjakt av forhåndsgodkjente lag med navngitt leder og medlemmer. Allerede etablerte elgjaktlag i allmenningene er å regne som godkjente lag for lisensjakt på ulv og bjørn. Sammensetningen av elgjaktlagene for lisensjakt på ulv og bjørn, følger samme oppsett som for elgjakta i forhold til medlemmer og leder.
5. Kvotejakt på gaupe kan gjennomføres som lagsjakt av forhåndsgodkjente lag med navngitt leder og medlemmer. Allerede etablerte elgjaktlag i allmenningene er å regne som godkjente lag for kvotejakt på gaupe. Sammensetningen av elgjaktlagene for kvotejakt på gaupe, følger samme oppsett som for elgjakta i forhold til medlemmer og leder. Kvotejakt på gaupe kan og utføres av de som innehar småviltkort eller rådyrkort i en av allmenningene.
6. Dersom punkt 4 og/eller 5 oppfylles, kan vedkommende lag eller jeger jakte i alle de tre allmenningene.
7. Felling av ulv, gaupe eller bjørn, eller skudd mot disse artene skal umiddelbart etter skuddet er avfyrt meldes til allmenningene på telefon. 94 84 74 70.
8. Det er for tiden vederlagsfritt å skyte ulv, gaupe og bjørn i de tre allmenningene.
9. Jakt på ulv, bjørn og gaupe i henhold til dette oppsett gir ikke rettigheter utover jakt på disse tre arter. Lagets sammensetning, med ansvarlig leder og medlemmer meldes for godkjenning til administrasjonen i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning per e-post, post@rom-alm.no. E-posten skal være besvart og laget godkjent av administrasjonen i allmenningene før jakt igangsettes. Nannestad, Bjerke og Holter Almenning er å regne som et av de viktigste utfartsområdene i forhold til friluftsliv for befolkningen i Oslo og Akershus. Vi må derfor få be om at det under jakt vises hensyn til andre brukere av marka.

NB! Det er ikke tillatt å postere eller skyte i eller over oppkjørte skiløyper.

Maura 15.08.2017
Bjerke, Nannestad og Holter Almenning

Bjerke JFF tilbyr rimelig hundefôr til alle våre medlemmer.

​Hundefô​ravtalen gjelder Sportsmans Pride, og fôret selges hos Jessheim Dyreklinikk avd Maura.

- 15 kg Professional kr 495,- 
- 15 kg Puppy kr 485,- 
- 15 kg Senior & Light kr 475,- 
- 15 kg Maintenance kr 475,-