MENY hamburgermeny Close-menu button

Årets taksering i Gjerdrum allmening

I år igjen har dyktige fuglehunder med førere gått igjennom skogen, for få et bilde av fugleproduksjonen.

Vi har hatt flere nye ekvipasjer fra Gjerdrum i sving, og det er flott å se at dette er en dugnad flere vil være med på. Alle våre resultater ble levert til Hønsefuglportalen innen fristen 20. august. Registreringene skal dermed bli søkbare under Statskog.

Ekvipasjene går langs faste linjer hvert år, slik at en får et godt grunnlag for å sammenligne resultatene. Bestanden har vært synkende, men i 2020 ble det observert en liten oppsving.

Taksørene gikk derfor igang med jobben med stor optimisme i år. Dessverre er skuffelsen stor, over at bestanden derimot hadde sunket igjen. Det er stort sett voksen fugl, stamfugl, å se og svært få kull.

Derfor må GJFF dessverre oppfordre jegere, om å vise stort måtehold. Nyt heller de fuglene som letter, gjerne med kamera.

Vi må håpe at bestanden kan ta seg opp igjen, og da må de fuglene som kan stå for produksjonen ikke skytes ut.

Skitt jakt, og ikke minst god tur med din fuglehund i skogen som kan få litt trening, og du en

god opplevelse!