Henihuken

Endelig er vi ferdige! Og for en vakker plass vi har fått oss på Buvatnet med Henihuken.

Publisert: 18. januar 2023 kl. 10.30

September 2019, ble det vedtatt på styremøte i GJFF å sette opp en gapahuk på Henivangen ved Buvatnet.

Morten Myhrer (sekretær) hadde nylig sett tegninger av en fantastisk gapahuk hos sin fetter Knut Arild Nordli, som driver Nordli Laft & Restaurering på Rena. Det var et enstemmig styret som besluttet at denne gapahuken ville vi oppføre ved Henivangen.

 

Da den gamle fiskebrygga var blitt tatt av isen, bestemte vi oss for å slå to fluer i en smekk.

Hvorfor ikke lage et samlingspunkt for alle, og med en fiskebrygge for rullestolbrukere?

Et sted som er lett tilgjengelig for bevegelseshemmede, barn, barnefamilier osv.

 

Da startet prosessen med å skaffe midler til prosjektet, og deretter søknader til allmenninga, fjellstyret, statsforvalteren, kommunen, og Statskog.

Vi har i alle ledd møtt et fantastisk engasjement og velvilje, og uten disse ville vi aldre klart å gjennomføre dette

 

DNT Gjerdrum Turlag hadde planer om en grillhytte eller liknende i allmenninga, men ønsket heller å bidra med sine midler i gapahuken.

 

Viken Fylkeskommune sitt «Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle» har bidratt med fiskebrygge.

 

Sparebankstiftelsen har støttet oss økonomisk.

 

Ikke minst kan vi ikke glemme alle privatpersoner og lokale aktører i Gjerdrum, som har bidratt med materialer, maskiner, og arbeidskraft.

 

En positiv og hardtarbeidende dugnadsgjeng, som har lagt ned mange hundre dugnadstimer.

 

20.mai 2022 fikk vi endelig byggesøknaden godkjent, og kunne starte arbeidene. Vi var så sikre på at dette skulle gå igjennom, så laftekassa stod allerede klar. Ingen hadde trodd det skulle ta 3 år før den stod ferdig.

 

Styret i Gjerdrum JFF må rette en ekstra takk til Morten Myhrer som har ledet prosjektet.

 

Noen bilder fra prosjektet:

2022-06-06 12.49.07.jpg
Henihuken støp av såle
2022-06-30 10.36.06.jpg
Henihuken - under bygging

 

2022-07-11 15.08.53.jpg
Fiskebrygga
2022-10-29 18.10.35.jpg
Henihuken - kveldsbilde