Rådyr og småvilt - Jaktkort 2024/2025

JAKT I GJERDRUM STATSALLMENNING 2024/2025. For kommende jaktsesong skal fjellstyret selge et begrenset antall jaktkort for rådyr og småviltjakt med hund til innenbygdsboende.

Publisert: 22. april 2024 kl. 10.21

Søknad sendes Gjerdrum fjellstyre c/o Ole Thomas Fladby, Nittebergvegen 36, 2022 Gjerdrum eller e-post: kegimoen@online.no innen 1. juni 2024.

 

Pris for jaktkort på rådyr kr. 500,-. og sesongkort for småviltjakt med hund til innenbygdsboende kr. 1 000,-. 

Pensjonister (fylte 67 år) og ungdom (under 20 år) betaler halv pris.

Dette må det gjøres oppmerksom på i søknaden.

 

Fjellstyret anbefaler at de som ikke jakter mye kjøper sine jaktkort gjennom I-natur.

Her er det alltid tilgjengelige dag- eller ukekort. For innenbygdsboende koster dagskortet kr. 100,- og ukekortet kr. 250,-. Kortet kjøpes gjennom www.inatur.no hvor man søker opp småviltjakt i Gjerdrum fjellstyre og henter ut kortet direkte.

 

De som tildeles jaktkort etter søknad vil motta e-post med tid og sted for utlevering.

 

Småviltkortet gjelder fra og med 15. juli til og med 15. april som er jakttiden for rev. For andre jaktbare arter er det de generelle jakttidene som gjelder.

 

Den som kun skal jakte eller drive fangst på smårovvilt kan bestille slike kort. Dette er gratis og fås tilsendt ved å sende navn, adresse og jegernummer til kegimoen@online.no.

 

Rapportering.

Felte rådyr føres i hjorteviltregisteret under følgene vald: Gjerdrum statsallmenning.

Rapport om småvilt- og smårovviltjakta meldes til fjellstyret senest 1. mai.

 

Hjort.

Hjortejakta i Gjerdrum forvaltes sammen med Gjerdrum Utmarks og Grunneierlag og det tildeles en felles kvote. For uten elgjegerne i statsallmenningen, blir det anledning for de som jakter rådyr og delta på dette. Det settes følgende krav:

  • Oppgir i søknaden om man ønsker hjortejakt.
  • Har betalt jegeravgift for jakt på alt vilt.
  • Bestått skyteprøve med våpen godkjent for storviltjakt.
  • Disponerer godkjent ettersøkshund eller har inngått avtale med fører av sådan.