Rådyrjakt og småviltjakt 2023/2024

Gjerdrum Fjellstyre informerer - For kommende jaktsesong skal fjellstyret selge et begrenset antall jaktkort for rådyr og småviltjakt med hund til innenbygdsboende.

Publisert: 03. mai 2023 kl. 18.41

Søknad sendes Gjerdrum fjellstyre, postboks 37, 2024 Gjerdrum eller e-post: [email protected] innen 1. juni 2023.

 

Pris for jaktkort på rådyr kr. 500,-. og sesongkort for småviltjakt med hund til innenbygdsboende kr. 1 000,-. 

Pensjonister (fylte 67 år) og ungdom (under 20 år) betaler halv pris. Dette bør gjøres oppmerksom på i søknaden.

 

Fjellstyret anbefaler at de som ikke jakter mye kjøper sine jaktkort gjennom I-natur.

Her er det alltid tilgjengelige dag- eller ukekort. For innenbygdsboende koster dagskortet kr. 100,- og ukekortet kr. 250,-. Kortet kjøpes gjennom www.inatur.no hvor man søker opp småviltjakt i Gjerdrum kommune og henter ut kortet direkte.

 

De som tildeles jaktkort etter søknad vil motta e-post med tid og sted for utlevering.

 

Småviltkortet gjelder fra og med 15. juli til og med 15. april som er jakttiden for rev. For andre jaktbare arter er det de generelle jakttidene som gjelder.

 

Den som kun skal jakte eller drive fangst på smårovvilt kan bestille slike kort. Dette er gratis og fås tilsendt ved å sende navn, adresse og jegernummer til [email protected].

 

Minner om rapportering av jakt og fangst fra siste sesong med frist 1. mai.