Taksering av skogsfugl 2023

Et viktig arbeide starter 1 august. Takseringen er viktig for å danne grunnlaget for å se hvordan det står til med bestanden.

Publisert: 25. juli 2023 kl. 07.19

Sist oppdatert: 25. juli 2023 kl. 09.06

Fra 1- 20 august pågår det taksering av skogsfugl for å kartlegge bestanden i Gjerdrum Almenningen.

Taksering av skogsfuglbestander er en viktig aktivitet for å forstå og bevare skogsfuglene og deres økosystemer, og det bidrar til en mer bærekraftig forvaltning av naturressurser.

Alle som skal taksere har gjennomført kurs i regi av hønsefuglportalen og bruker erfarne hunder til denne jobben. Det benyttes gps, og all data av observasjoner logges.  Hundene vil i tillegg være utstyrt med dekken - som vist på bilde. 

Taksering - dekken.jpeg.jpg
Takseringsdekken

Det er kun disse få som har unntak fra gjeldende båndtvang regler i Gjerdrum Kommune - disse kan du forøvrig lese om her.

Vi benytter også aneldning til å minne om at gjeldende reglement i kommunen er 1 oktober. 

De som er ute å takserer har med seg dokumentasjon - er du usikker kan du spørre vedkommende.